Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Průvodce studenta prvního ročníku

DOCENDO DISCIMUS

 

Průvodce studenta prvního ročníku

​III. Studium na Univerzitě obrany​​​​​​​

12. Denní život vojenských studentů u školního pluku

Život vojenských studentů je organizován v souladu s vojenskými předpisy a řády. Studenti jsou rozděleni podle příslušného ročníku do jednotlivých školních rot, za které zodpovídají a kterým velí velitelé - vychovatelé, důstojníci školního pluku. Studenti 1. ročníku akademického roku 2021/2022 FVL jsou dislokováni u 2. školní roty (velitel: mjr. Ing. Jan TICHAVSKÝ) a 7. školní roty (velitel: mjr. Ing. Stanislav DORUŠÁK). Studenti 1. ročníku akademického roku 2021/2022 FVT u 4. školní roty (velitel: mjr. Ing. Ladislav ŠUTA) a u 6. školní roty (velitel: mjr. Ing. Ladislav GYÖRGY). Materiální a další zabezpečení potřeb každodenního života vojenských studentů řeší na rotách výkonní praporčíci.


Hlavní funkcionáři školního pluku


plk. gšt. Ing. Luděk KRČ
velitel

pplk. Ing. Martin BURSA
Zástupce velitele

pplk. Ing. Jaroslav KUŽEL
Náčelník štábu
​​mjr. Ing. Lenka SEDLÁKOVÁ
zástupkyně náčelníka štábu
nadpraporčík ​Martin KRUŠINA
vrchní praporčík


Doba služby pro studenty je stanovena v pracovní dny Po až Čt 07.00 – 16.00 hod. a v Pá 07.00 – 13.30 hod. Pracovní dny začínají společnými nástupy všech studentů u jednotlivých rot, kontrolou přítomnosti, ústroje (v době služby nosí studenti předepsaný vojenský stejnokroj), připravenosti na zaměstnání a vydáním potřebných pokynů a úkolů. Hlavní část pracovního dne tvoří studium. Zpravidla v pondělí odpoledne probíhá vojensko-odborná příprava. V průběhu semestru, a to v létě a v zimě jsou zařazeny zpravidla týdenní polní přípravy ve výcvikovém prostoru Březina.

Denně mezi dopolední a odpolední výukou, popřípadě celé odpoledne je v souladu s denním řádem vyčleněna doba pro práci velitelů se studenty. Standardně jsou prováděna denní hlášení, během nichž jsou řešeny veškeré problémy, služební i osobní záležitosti studentů, návrhy, žádosti, stížnosti, probíhá příprava do služby, příprava na zaměstnání dalšího dne včetně požadavků na zabezpečení života studentů.

Po ukončení denní doby služby a po absolvování všech zaměstnání ve škole mají studenti v daný den osobní volno, které mohou využít dle vlastních potřeb, přičemž mohou nosit civilní oděv. V rámci tohoto volna mohou současně využívat nabídek kulturního a sportovního vyžití, které jsou uvedeny v tomto průvodci studenta.

Vrchním praporčíkem školního pluku je nadpraporčík Martin KRUŠINA. Je k dispozici pro potřeby osobních pohovorů, poradenství, koordinaci, provádění a všestranném zabezpečení výcviku, dále řízení velitelské, odborné, metodické přípravy studentů Univerzity obrany, upevňování a rozvíjení tradic a zasazování se o zvyšování prestiže školního pluku na veřejnosti.

 

Denní řád školního pluku Univerzity obrany

Čas

Činnost

do 07.00

Osobní hygiena a úklid

 

Ambulantní ošetření (návštěva lékaře)

 • ordinační doba na posádkové ošetřovně Brno pro studenty 07.00-09.00 hod.
 • akutní případy v pracovní době: 06.45-15.00 h. – u svého lékaře
 • akutní případy v mimopracovní době - u dozorčíh​o lékaře posádky
 • zubní ambulance – akutní případy: Po-Pá = 07.00-07.45 h. (ostatní dle objednání)​​

06.30-07.00

Snídaně

07.00 – 07.10

Příprava na nástup a zaměstnání

07.10 – 07.35

Rozvod do zaměstnání, vyhlášení rozkazu velitele a stanovení bojového rozdílení v kasárnách Šumavská:

 • úterý: rozvod do zaměstnání v pluku + pořadový nácvik po rozvodu v pluku: u rot – vyhlášení rozkazu velitele

Rovod do zaměstnání probíhá v ostatních dnech v rámci roty pod velením velitele roty.

Po skončení ranních činností (rozvod, rozkaz): Pořadový nácvik v trvání 20´ - do 07.35

V ostatních dnech je nástup rot na nástupištích rot v kasárnách J. Babáka.

07.40 – 07.55

Přesun na výuku – do 07.55 být připraveni k výuce

08.00 – 13.10

1. - 6. vyučovací hodina výuka dle rozvrhu hodin

11.30 (12.00) – 14.00

Oběd (konzumace do 14.15)

(11.30-13.10 = oběd jen pro studenty, kteří nemají v této době výuku)

13.10 – 14.15

Doba určená pro:

 • denní hlášení – u VR + V šp (denně), u R-V (první Po v měsíci v 14.00);
 • přípravu k výkonu služby v posádkové a útvarové směně
 • porady s veliteli z řad studentů;

14.30 – 16.00

Výuka a výcvik, údržba výstroje, výzbroje a dalšího materiálu a příprava na zaměstnání příštího dne:

Pondělí = velitelský den (doba pro vojensko-odbornou přípravu)

 • služební činnost, pořadová příprava, zákl. řády, tělesná příprava, nácviky, přezkoušení, rozbory;

Úterý – Čtvrtek 7. - 8. vyučovací hodina: výuka dle rozvrhu hodin, výcvik, čas vyhrazený pro styk s katedrami, studium

16.20 – 20.00

9. - 12. vyučovací hodina  výuka dle rozvrhu hodin

22.00 – 06.00

Noční klid

 


Škody a úrazy 

V případě, že studentovi vznikne škoda v důsledku porušení právních povinností ze strany Univerzity obrany nebo úrazem při studiu ve studijním programu uskutečňovaném Univerzity obrany nebo její součástí nebo v přímé souvislosti s ním, oznámí tuto skutečnost tajemníkovi příslušné fakulty a v případě vojenských studentů veliteli školního pluku. Stejně student postupuje také v případě vzniku škody na věcech vnesených a odložených do prostor Univerzity obrany.Za obsah stránky odpovídá Martin Krušina

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme