Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Průvodce studenta prvního ročníku

DOCENDO DISCIMUS

 

Průvodce studenta prvního ročníku

III. Studium na Univerzitě obrany​​​

​7. Základní informace o studiu

 

 

a) Jaká je organizace studia a studijní plán 

 

 

Rozvrh hodin na UO             v Brně                           ve Vyškově

 

1. - 2. hodina                     08.00 – 09.30                     08.00 – 09.30

 

3. - 4. hodina                     09.50 – 11.20                     09.50 – 11.20

 

5. - 6. hodina                     11.40 – 13.10                     11.40 – 13.10

 

7. - 8. hodina                     14.30 – 16.00                     14.00 – 15.30

 

9. - 10. hodina                   16.20 – 17.50                     15.45 – 17.15

 

11. - 12. hodina                 18.30 – 20.00                     17.30 – 19.00

 

 

 

Jednotlivé rozvrhy a označení učeben najdete na intranetu UO v sekci Aplikace/Rozvrhy hodin

Harmonogram akademického roku je možné najít jako samostatnou aplikaci na Intranetu UO v sekci Aplikace/Harmonogram studia.
 


Účast na přednáškách, cvičeních a seminářích pro vojenské studenty je povinná. O účasti civilních studentů rozhoduje příslušný vyučující.

 

 

 

b) Stipendia 

Stipendium je finanční částka sloužící pro zlepšení studijních, především finančních podmínek studenta, který studuje v prezenční formě studia. Student ji může získat po splnění podmínek stanovených ve stipendijním řádu školy. Aktuální výše stipendia je pro každý rok určována opatřením rektora. Studentům Univerzity obrany v bakalářských a magisterských studijních programech mohou být vyplácena následující stipendia:

 

a) za vynikající studijní výsledky

b) za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí

c) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu

d) v případě tíživé sociální situace studenta, včetně stipendia na podporu ubytování

e) v případech zvláštního zřetele hodných

f) na podporu studia v zahraničí

g) na podporu studia v České republice

 
 
 

c) Zpětná vazba 

Všichni studenti mají možnost zapojit se po skončení každého semestru do studentského hodnocení kvality výuky předmětu a poskytnout tak UO cennou zpětnou vazbu
 
Za obsah stránky odpovídá Hana Vlachová

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme