Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Průvodce studenta prvního ročníku

DOCENDO DISCIMUS

 

Průvodce studenta prvního ročníku

III. Studium na Univerzitě obrany​​​

​9. Jak se mohu rozvíjet

 

 

a) Studentská tvůrčí činnost

 

Nadaní studenti mohou působit na katedrách jako pomocné vědecké a pedagogické síly. Přihlášku najdete
na intranetu UO nebo se můžete zeptat pedagogického vedoucího učební skupiny.

 

 

 

b) Možnosti studia v programu ERASMUS+

 

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Informace o možnostech studia v zahraničí naleznete na webových stránkách www.unob.cz v sekci Informace o studiu a Mobility studentů a u koordinátorů programu ERASMUS+:

 
 

Univerzita obrany: 

Ing. Hana VLACHOVÁ, Ph.D. 

Brno, Kounicova 65, 3. patro, dveře č. 107 

tel.: (973) 442 213 

e-mail: hana.vlachova@unob.cz - institucionální koordinátor UO

 

 

Fakulta vojenského leadershipu: 

doc. Ing. Jakub ODEHNAL, Ph.D.

Brno, Kounicova 65, 2. patro, dveře č. 72 

tel.: (973) 443 809 


 
 

Fakulta vojenských technologií: 

pplk. doc. Ing. Martin HUBÁČEK, Ph.D.

Brno, Kounicova 65, 2. patro, dveře č. 50 

tel.: (973) 442 296 

 
 

Fakulta vojenského zdravotnictví: 

kpt. Mgr. et Mgr. Tomáš KUČERA, Ph.D.

tel.: (973) 253 272 

 
 
 
Za obsah stránky odpovídá Hana Vlachová

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme