Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Průvodce studenta prvního ročníku

DOCENDO DISCIMUS

 

Průvodce studenta prvního ročníku

IV. Zabezpečení studentů​​​​​

​13. Informační podpora studia

 

KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM UNIVERZITY OBRANY 

Univerzita obrany má svůj vlastní Komunikační a informační systém (KIS UO). Systém nabízí řadu služeb (web, poštu, e-learning) včetně aplikací souvisejících se studiem. Bližší informace a další pokyny důležité pro studium najde student po přihlášení na intranetu UO: https://intranet.unob.cz.

 

JAK A KDE ZÍSKÁM POTŘEBNÉ ÚDAJE PRO PŘIHLÁŠENÍ DO KIS UO? 

Každý student má po zápisu do studia automaticky založen účet v KIS UO. Student si své prvotní přihlašovací údaje musí vyzvednout osobně proti podpisu v tištěné formě v dokumentu "Informace pro prvotní přihlášení" na určeném pracovišti, kterým je:

 • skupina studijní FVL – výdej pro civilní studenty FVL,
 • studijní skupina FVT – výdej pro civilní studenty FVT,
 • studijní skupina FVZ – výdej pro civilní studenty FVZ,
 • velitelství školního pluku – výdej pro vojenské studenty FVT a FVL,
 • školní pluk FVZ - výdej pro vojenské studenty FVZ.

S informacemi v dokumentu "Informace pro prvotní přihlášení" se je potřeba důkladně seznámit a dokument si uschovat pro případ zapomenutí hesla. Počáteční heslo uvedené v tomto dokumentu se generuje náhodně a slouží pouze pro nastavení vlastního hesla. Počáteční heslo je nutno před prvním přihlášením do KIS UO změnit na webové adrese: https://password.unob.cz.

 

JAKÁ JE DOBA PLATNOSTI MÉHO ÚČTU? 

Účet je platný pod celou dobu studia. Účet je zneplatněn v případě přerušení nebo ukončení studia. Po ukončení přerušení studia a pokračování ve studiu je účet opět aktivován.


KDE MŮŽU ZÍSKAT ZÁKLADNÍ INFORMACI O OBSAHU A STRUKTUŘE INTRANETU ŠKOLY? 

Po přihlášení na intranet (https://intranet.unob.cz) je na úvodní stránce v levém navigačním sloupci v bloku K INFORMAČNÍM SYSTÉMŮM odkaz na Seznámení s intranetem. V něm se student dozví základní informace o obsahu a struktuře intranetu školy. V stejném bloku jsou odkazy na další důležité informace související s využíváním KIS UO.

 

KTERÉ DALŠÍ SLUŽBY MÁ STUDENT K DISPOZICI? 

 • Přístup do sítě Internet;
 • bezdrátové připojení do sítě Internet v rámci projektu Eduroam. Podrobné informace jsou na stránkách: http://wifi.unob.cz;
 • služby CESNET pro studenty vysokých škol; 
 • elektronickou poštu na adrese https://email.unob.cz. Každý uživatel má automaticky vytvořenou schránku elektronické pošty s adresou ve formátu jmeno.prijmeni@unob.cz. Všichni studenti mají povinnost používat svoji schránku elektronické pošty UO pro veškerou elektronickou komunikaci s pracovníky UO v záležitostech souvisejících se studiem;
 • e-learningový systém Moodle na adrese https://moodle.unob.cz;
 • Office 365. Služba je přístupná na adrese https://portal.office.com. Pro přihlášení použijte váš plný název účtu včetně domény ve tvaru login@unob.cz. Další podrobnosti k využívání této služby jsou uvedeny na intranetu v sekci Návody v bloku Office 365;
 • jednotné přihlášení svým účtem na učebnách na počítačích zařazených do KIS UO;
 • počítačová síť na ubytovnách studentů. Ubytovaní na ubytovnách UO můžou požádat o připojení do sítě Internet. Všechny potřebné informace včetně správců studentské sítě jsou uvedeny na intranetu UO v sekci Návody, v bloku Studentská síť;
 • multifunkční tiskárny zařazené do Centrální správy tiskových úloh. Studenti prezenčního studia a účastníci kurzů mají stanoven limit 500 stran/rok, studenti kombinovaného studia mají limit 100 stran/rok. Nezbytné informace jsou uvedeny na intranetu v sekci Oblasti, odkaz Centrální správa tiskových úloh.
 • využívání služeb ownCloud, FileSender v rámci programu eduID a eduGAIN;
 • využívání platformy MATLAB Simulink;
 • využívání týmových webů, knihovny, dokumentů a dalších aplikací na Sharepointu;

 

JAK TELEFONOVAT NA UNIVERZITĚ OBRANY? 

Služební pevné linky jsou zapojeny do vojenské telefonní sítě. Telefonní čísla v této síti jsou šestimístná. Z civilní telefonní sítě se používá přístupové číslo 973, za kterým následuje šestimístní číslo do vojenské telefonní sítě, např. dispečink Odboru komunikačních a informačních systémů má číslo 973 442 880. 

Při volání ze služební pevné linky na služební mobil je třeba použít předvolbu 98, např. 98 724 463 885.

Telefonní seznamy jsou k dispozici na intranetu v sekci Přehledy. Telefonní čísla se zobrazují i při vyhledání osoby v sekci Hledání.

 

MŮŽE STUDENT VYUŽÍVAT SLUŽEB CELOARMÁDNÍ DATOVÉ SÍTĚ (CADS)? 

Tuto možnost mají pouze vojenští studenti ve vyšších ročnících studia v rámci výuky. Přístup na CADS a přidělení oprávnění k projektům a službám řeší interní předpisy a směrnice MO.

 

JAK POSTUPOVAT PŘI PROBLÉMECH PŘI VYUŽÍVÁNÍ KIS UO? 

V případě problémů s připojením do sítě Internet na ubytovnách UO je v první řadě potřeba kontaktovat příslušného správce studentské sítě. Seznam správců studentské sítě je uveden na intranetu v sekci Návody, v bloku Studentská síť.


Při problémech s využíváním služeb KIS UO (zapomenutí hesla, nefunkčnost některé aplikace) kontaktujte v pracovní době Dispečink Odboru KIS, tel. (973) 442 880 nebo lze využít e-mailovou adresu: helpdesk@unob.cz. Je také možnost problém či požadavek zadat do aplikace Dispečink (odkaz na intranetu v sekci Aplikace).

​​


   
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme