Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Průvodce studenta prvního ročníku

DOCENDO DISCIMUS

 

Průvodce studenta prvního ročníku

I. Úvod

​​​​​

1. Úvodní slovo rektorky-velitelky UO

 

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolte mi, abych Vás touto cestou pozdravila jménem celé akademické obce, velitelů a servisních pracovníků školy i jménem svým jako nové studenty prvního ročníku Univerzity obrany. Jsem potěšena, že jste se rozhodli právě ke studiu na naší státní škole, která je současně jedinou vojenskou vysokou školou v České republice. Úspěšným absolvováním přijímacích zkoušek jste dostali šanci získat vzdělání, které dobře uplatníte jak v Armádě České republiky, tak v případě civilních studentů na různých pozicích v bezpečnostním systému státu a v podnicích českého obranného a bezpečnostního průmyslu.

Cesta k absolvování studia však není jednoduchá a bude záležet zejména na Vašem úsilí a aktivním přístupu. Vysokoškolské studium je odlišné od studia středoškolského a nabízí velké možnosti pro individuální rozvoj osobnosti. Období vysokoškolského studia patří k nejhezčím obdobím života. Zapojte se proto do studentských aktivit a využívejte všech možností, které Vám škola a město Brno nabízí. Od počátku však buďte obezřetní. Nástup na univerzitu představuje začátek samostatného života a u některých studentů může nezvládnutý pocit nabyté volnosti vést k problémům ve studiu. Studujte poctivě, pravidelně a nenechávejte své povinnosti až na období zkoušek. Studium na naší škole se vyznačuje individuálnějším přístupem a věřím, že všichni pracovníci školy – učitelé i zabezpečovací personál – budou připraveni Vám pomoci zdolat všechny nástrahy vysokoškolského studia. Věřím, že dokážete využít všech práv studentů univerzity, ale také že budete dodržovat všechny s tím související povinnosti. Váš podíl na rozvoji školy prostřednictvím zástupců studentské části akademické obce je nezastupitelný.

Počátek studia znamená poměrně velké zatížení. Ocitnete se v neznámém prostředí, poznáte mnoho nových lidí z řad studentů i pedagogů a během krátké doby se budete muset vyrovnat se značným množstvím nových informací. Na začátku studia si budete muset sami zařídit a obstarat celou řadu záležitostí. Tato příručka má být jednou z cest, jak Vám usnadnit první kroky na škole a pomoci orientovat se v novém prostředí. Do dalšího studia Vám přeji hodně sil, vytrvalosti a úspěchů. Věřím, že Vaše úsilí bude po několika letech korunováno úspěšnou graduací.


brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

                                                                                                                         Rektorka-velitelka
   
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme