Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Průvodce studenta prvního ročníku

DOCENDO DISCIMUS

 

Průvodce studenta prvního ročníku

II. KDO je KDO a CO je CO​​​​

​3. ​CO je CO na Univerzitě obrany aneb všudypřítomné zkratky

 

FVL Fakulta vojenského leadershipu (v Brně) 

FVTFakulta vojenských technologií (v Brně) 

FVZ – Fakulta vojenského zdravotnictví (v Hradci Králové) 

Děkanát – souhrnný název vedení fakulty a skupin zabezpečujících provoz fakulty 

DF – děkan fakulty 

ÚOPZHN – Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení (ve Vyškově) 

CJV – Centrum jazykového vzdělávání (Brno, Kounicova 44, 3. Poschodí; Šumavská 2, budova č. 1; Kasárna Černá Pole, budova č. 17) 

CTVS – Centrum tělesné výchovy a sportu (Brno, kasárna Jana Babáka 58) 

CBVSS – Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií (Brno, Tučkova 23) 

Rektorátsouhrnný název vedení univerzity, odborů, oddělení a skupin zabezpečujících provoz univerzity (Brno, Kounicova 65) 

Špškolní pluk - skládá se z rot, ve kterých jsou zařazeni vojenští studenti 

V špvelitel školního pluku 

VR – velitel roty 

SkSt – skupina studijní FVL 

SSk – studijní skupina FVT 

VrPr - vrchní praporčík Zkratky kateder 

Fakulta vojenského leadershipu (Brno)


Fakulta vojenských technologií (Brno)

​​
Za obsah stránky odpovídá Lenka Dvořáková

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme