Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Průvodce studenta prvního ročníku

DOCENDO DISCIMUS

 

Průvodce studenta prvního ročníku

II. KDO je KDO a CO je CO​​​​

​3. CO je CO na Univerzitě obrany aneb všudypřítomné zkratky

 

FVL – Fakulta vojenského leadershipu (v Brně)

FVT – Fakulta vojenských technologií (v Brně)

FVZ – Fakulta vojenského zdravotnictví (v Hradci Králové)

Děkanát – souhrnný název vedení fakulty a skupin zabezpečujících provoz fakulty

DF – děkan fakulty

ÚOPZHN – Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení (ve Vyškově)

CJV – Centrum jazykového vzdělávání (v Brně)

CTVS – Centrum tělesné výchovy a sportu (v Brně)

CBVSS – Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií (v Brně)

Rektorát – souhrnný název vedení univerzity, odborů, oddělení a skupin zabezpečujících provoz univerzity (v Brně)

šp – školní pluk - skládá se z rot, ve kterých jsou zařazeni vojenští studenti

V šp – velitel školního pluku

VR – velitel roty

SkSt – skupina studijní FVL

SSk – studijní skupina FVT

VrPr - vrchní praporčík


Zkratky kateder


Fakulta vojenského leadershipu (Brno)

Fakulta vojenských technologií (Brno)


​​
Za obsah stránky odpovídá Vladimír Šidla

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme