Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Před zahájením studia – kurz základní přípravy

DOCENDO DISCIMUS

 

Před zahájením studia – kurz základní přípravy

 

Po převzetí písemného rozhodnutí o povolání do služebního poměru vojáka z povolání nastupuje přijatý uchazeč o studium na Univerzitě obrany dnem 10. srpna 2020 do kurzu základní přípravy u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově. Nestandardní termín nástupu 10. 8. pro rok 2020 plyne z bezpečnostních opatření AČR ke COVID19 a zpožděním procesu přijímacího řízení na UO.

Všichni vojáci v kurzu základní přípravy jsou podle zákona 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, dnem 10. srpna jmenováni do hodnosti vojína a stávají se zaměstnanci ministerstva obrany, tedy plátci daně i sociálního pojištění. (Protože jsou plně zabezpečeni státem, oprávněné osoby ztrácejí nárok na daňové zvýhodnění a přiznání sociálních dávek.) Při nástupu do služebního poměru jsou všichni vystrojeni základní výbavou vojáka z povolání. Součástí základní výbavy je i sportovní oděv a obuv.

Na každého nově přijatého vojáka z povolání – budoucího studenta Univerzity obrany čeká ve výcvikovém zařízení Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov 28 denní (24/7) fyzicky, psychicky i časově náročný výcvik pod vedením zkušených instruktorů. Výcvik je rozdělen do tří fází, které v sobě zahrnují to nejdůležitější a nejpodstatnější z vševojskové přípravy jednotlivce – základní řády, pořadovou a tělesnou přípravu, ochranu proti zbraním hromadného ničení a samozřejmě také spojovací, ženijní, střeleckou, taktickou, topografickou i zdravotnickou přípravu. Součástí instruktorského sboru jsou i studenti 3. ročníku UO, kteří vám ochotně odpoví na vaše otázky ke studiu, a pomohou se zvládnutím kurzu. Součástí kurzu základní přípravy je přezkoušení z jazykových dovedností z anglického jazyka dle standardu NATO.

První i druhá fáze je zakončena postupovou zkouškou, v níž se formou fázových testů posuzují teoretické znalosti i praktické dovednosti získané během výcviku. Třetí fáze je zakončena komplexním polním výcvikem v terénu a závěrečnou zkouškou.

Základní příprava bude realizována v rámci nepřetržitého vojenského výcviku (NVV). Přitom standardní rozvržení výcviku je od pondělí 5.00 hodin do soboty 22.30 hodin. Neděle dopoledne slouží k docvičení a samostudiu. Neděle odpoledne je osobní volno. Ubytování po dobu výcviku je zabezpečeno bezplatně kasárenským způsobem na vícelůžkových pokojích se společným sociálním zařízením. Stravování je zajištěno v areálu výcvikové základny po celou dobu zdarma.

Nepodceňujte přípravu na fyzicky a psychicky náročný výcvik, jež na každého nově přijatého vojáka čeká. Průběžně se na tuto zátěž připravujte. Správná životospráva, tělesná kondice a psychická rovnováha vám usnadní zvládnutí kurzu základní přípravy.

Po úspěšném absolvování kurzu základní přípravy jsou uchazeči personálním rozkazem přeloženi k Univerzitě obrany a jmenováni do hodnosti svobodníka. Zápisem ke studiu a složením imatrikulačního slibu se teprve stávají řádnými studenty.

POZNÁMKA:
Od prvního dne služebního poměru vojáka z povolání běží tříměsíční zkušební doba, ve které může služební orgán nebo voják služební poměr zrušit, a to i bez uvedení důvodu. Služební poměr zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém bylo vojákovi doručeno rozhodnutí služebního orgánu o zrušení služebního poměru ve zkušební době, to samé platí i na základě písemného oznámení vojáka.

Je velmi důležité, ale i rozumné, úspěšně dokončit kurz základní přípravy. I v případě vašeho rozhodnutí o nepokračování ve studiu na univerzitě obrany se můžete v budoucnu na UO opět přihlásit a kurz již nemusíte opakovat. Certifikát o ukončení základní přípravy Vám v případě zájmu umožní vstup do aktivních záloh AČR.Za obsah stránky odpovídá Hana Šottníková
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme