Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Před zahájením studia – kurz základní přípravy

DOCENDO DISCIMUS

 

Před zahájením studia – kurz základní přípravy

 

Po převzetí písemného rozhodnutí o povolání do služebního poměru vojáka z povolání nastupuje přijatý uchazeč o studium na Univerzitě obrany dnem 1. srpna do kurzu základní přípravy u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově. 
Všichni vojáci v kurzu základní přípravy jsou podle zákona 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, dnem 1. srpna jmenováni do hodnosti vojína a stávají se zaměstnanci ministerstva obrany, tedy plátci daně i sociálního pojištění. (Protože jsou plně zabezpečeni státem, oprávněné osoby ztrácejí nárok na daňové zvýhodnění a přiznání sociálních dávek.) Při nástupu do služebního poměru jsou všichni vystrojeni základní výbavou vojáka z povolání. Součástí základní výbavy je i sportovní oděv a obuv.

 

Na každého nově přijatého vojáka z povolání – budoucího studenta Univerzity obrany čeká ve výcvikovém zařízení Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov dvouměsíční fyzicky, psychicky i časově náročný výcvik. Ten je rozdělen do tří fází, které v sobě zahrnují to nejdůležitější a nejpodstatnější z vševojskové přípravy – základní řády, pořadovou a tělesnou přípravu, ochranu proti zbraním hromadného ničení a samozřejmě také spojovací, střeleckou, taktickou, topografickou i zdravotnickou přípravu.
 
První i druhá fáze je zakončena postupovou zkouškou, v níž se formou fázových testů posuzují teoretické znalosti i praktické dovednosti získané během výcviku. Třetí fáze je zakončena komplexním polním výcvikem v terénu a závěrečnou zkouškou.
 
Základní příprava se zpravidla realizuje v rámci nepřetržitého vojenského výcviku (NVV). Přitom standardní rozvržení výcviku je od pondělí 7.00 hodin do čtvrtka 16.00 hodin. V pátek je volno za NVV. V sobotu a v neděli je volno.
Ubytování po dobu výcviku je zabezpečeno bezplatně kasárenským způsobem na vícelůžkových pokojích se společným sociálním zařízením. Stravování je zajištěno v areálu výcvikové základny za úhradu. V době nepřetržitého vojenského výcviku je strava zdarma. 

Není dobré podceňovat fyzicky a psychicky náročný výcvik, jež na každého nově přijatého vojáka čeká. Na takovou zátěž je vhodné předem se připravit. Správná životospráva, tělesná kondice a psychická rovnováha usnadní první týdny, které v kurzu základní přípravy voják stráví. 

Po úspěšném absolvování kurzu základní přípravy jsou uchazeči personálním rozkazem přeloženi k Univerzitě obrany a jmenováni do hodnosti svobodníka. Zápisem ke studiu a složením imatrikulačního slibu se teprve stávají řádnými studenty.

 
POZNÁMKA:
Od prvního dne služebního poměru vojáka z povolání běží tříměsíční zkušební doba, ve které může služební orgán nebo voják služební poměr zrušit, a to i bez uvedení důvodu. Služební poměr zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém bylo vojákovi doručeno rozhodnutí služebního orgánu o zrušení služebního poměru ve zkušební době, to samé platí i na základě písemného oznámení vojáka.

Za obsah stránky odpovídá Lenka Dvořáková
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme