Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Zabezpečení studentů vojenského prezenčního studia - Knihovny

DOCENDO DISCIMUS

 

Zabezpečení studentů vojenského prezenčního studia - Knihovny

 
 ​

KNIHO​VNY

 

Studentům se zapůjčují skripta, učebnice, technická literatura a ostatní studijní materiály z knihovního fondu Knihovny U​niverzity obran​y, v souladu s Knihovním řádem knihovny UO, zdarma po celou dobu studia. Pro studenty jsou zpřístupněny také elektronické informační databáze.
Na Univerzitě obrany jsou studentům k dispozici následující knihovny: Půjčovna skript a učebnic, Půjčovna technické a vědecké literatury, Půjčovna společenskovědní literatury a Půjčovna beletrie. Kromě těchto knihoven mohou studenti Univerzity obrany do roku 2016 využívat zdarma služeb brněnské Moravské zemské knihovny. Průkaz do této knihovny je studentům vystaven po předložení čipové karty studenta UO.

 

            

 
Za obsah stránky odpovídá Stanislava Šodková
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme