Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Zabezpečení studentů vojenského prezenčního studia - Finanční náležitosti

DOCENDO DISCIMUS

 

Zabezpečení studentů vojenského prezenčního studia - Finanční náležitosti

 
FINANČNÍ NÁLEŽITOSTI 

Uchazeči přijatí k prezenčnímu vojenskému studiu mohou být po splnění podmínek pro službu vojáka z povolání navrženi k povolání do služebního poměru vojáka z povolání. Dnem povolání jsou v hodnosti vojína zařazeni u výcvikového zařízení AČR k základnímu výcviku, který absolvují před zahájením studia.

Stávají se zaměstnanci vojenské správy, plátci daně, sociálního i zdravotního pojištění. Jsou plně zabezpečeni státem, oprávněné osoby ztrácejí nárok na daňové zvýhodnění a na přiznání sociálních dávek.

Po vykonání základního výcviku jsou dnem 1. 10. jmenováni do hodnosti svobodníka a na Univerzitě obrany služebně zařazeni na služební místo studující vysoké vojenské školy-vstupního studia (čekatel).

Studenti pobírají měsíčně služební plat.


Služební tarif pro jednotlivé hodnosti čekatelů činí od 1. 1. 2022:

 

Svobodník16 800 Kč
Desátník17 390 Kč
Četař17 990 Kč
Rotný18 570 Kč
Rotmistr19 170 Kč
Nadrotmistr19 740 Kč

 

Po splnění podmínek stanovených Stipendijním řádem pro studenty Univerzity obrany lze studentovi přiznat stipendium v rozsahu daném přidělenými finančními prostředky. 

Velkou výhodou pro studenty je možnost čerpání finančních prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb, např. příspěvek na stravu, příspěvek na dovolenou, sportovní a kulturní akce, bezúročné půjčky na bytové účely a stavební úpravy.

Studenti mají bezplatné ubytování s připojením na internet, vystrojení a základní učební pomůcky. 

Za obsah stránky odpovídá Ivan Tluka
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme