Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Zabezpečení studentů vojenského prezenčního studia - Finanční náležitosti

DOCENDO DISCIMUS

 

Zabezpečení studentů vojenského prezenčního studia - Finanční náležitosti

 
FINANČNÍ NÁLEŽITOSTI 

Uchazeči přijatí k prezenčnímu vojenskému studiu mohou být po splnění podmínek pro službu vojáka z povolání navrženi k povolání do služebního poměru vojáka z povolání. Dnem povolání jsou v hodnosti vojína zařazeni u výcvikového zařízení AČR k základnímu výcviku, který absolvují před zahájením studia.

Stávají se zaměstnanci vojenské správy, plátci daně, sociálního i zdravotního pojištění. Jsou plně zabezpečeni státem, oprávněné osoby ztrácejí nárok na daňové zvýhodnění a na přiznání sociálních dávek.

Po vykonání základního výcviku jsou dnem 1. 10. jmenováni do hodnosti svobodníka a na Univerzitě obrany služebně zařazeni na služební místo studující vysoké vojenské školy-vstupního studia (čekatel).

Studenti pobírají měsíčně služební plat.

Služební tarif pro jednotlivé hodnosti čekatelů činí:
 

             

Svobodník 15.770 Kč
Desátník 16.310 Kč
Četař 16.880 Kč
Rotný 17.420 Kč
Rotmistr 17.990 Kč
Nadrotmistr 18.520 Kč

 

  

 

  Po splnění podmínek stanovených Stipendijním řádem pro studenty Univerzity obrany lze studentovi přiznat stipendium v rozsahu daném přidělenými finančními prostředky

Velkou výhodou pro studenty je možnost čerpání finančních prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb, např. příspěvek na stravu, příspěvek na dovolenou, sportovní a kulturní akce, bezúročné půjčky na bytové účely a stavební úpravy.

Studenti mají bezplatné ubytování s připojením na internet, vystrojení a základní učební pomůcky

 

 

 

 

 

 

       

 
 
Za obsah stránky odpovídá Ivan Tluka
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme