Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Zabezpečení studentů civilního studia - Stipendium

DOCENDO DISCIMUS

 

Zabezpečení studentů civilního studia - StipendiumSTIPEND​IUM


Civilním studentům Univerzity obrany mohou být, pokud splňují níže uvedené podmínky, vyplácena následující stipendia:

Ubytovací stipendium 
Civilní student, který nemá trvalé bydliště v okrese Brno – město, má možnost pobírat ubytovací stipendium. O přiznání tohoto stipendia si student musí písemně požádat na studijním referátu fakulty, na které studuje, do 31. října daného roku. Výše ubytovacího stipendia je 1 000,- Kč měsíčně. Ubytovací stipendium se vždy vyplácí za celý kalendářní měsíc.

Prospěchové stipendium
V průběhu studia mají studenti možnost čerpat prospěchové stipendium, jehož výše závisí na dosaženém váženém průměru v semestru a pohybuje se od 500,- Kč do 1 500,- Kč. Přiznané prospěchové stipendium se vyplácí měsíčně po dobu celého následujícího semestru.  K jeho přiznání není třeba podávat žádost.

Tvůrčí stipendium
Student UO může čerpat pravidelné tvůrčí stipendium, které má za cíl motivovat jej k vědecké a výzkumné, vývojové nebo další činnosti. Stipendium se vyplácí za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky. Může být vyplaceno jednorázově nebo měsíčně po dobu příslušného akademického roku. Výše stipendia pro studenty, kteří splňují podmínky pro jeho čerpání, je maximálně 1 000,- Kč měsíčně za vědeckou činnost a 700,- Kč měsíčně za pedagogickou činnost. Výše jednorázového stipendia závisí na důvodu pro jeho přiznání, maximální výše je 5 000,- Kč.

Sociální stipendium
V případě tíživé sociální situace může student požádat o vyplacení sociálního stipendia. Tuto možnost lze využít maximálně dvakrát v průběhu studia, pokaždé maximálně do částky, která nepřesahuje trojnásobek životního minima studenta.

Za obsah stránky odpovídá Hana Vlachová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme