Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Výhody studia na UO

DOCENDO DISCIMUS

 

Výhody studia na UO

Univerzita obrany poskytuje v souladu s Boloňskou deklarací vzdělání plně srovnatelné se vzděláním získaným na civilních vysokých školách v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech – více v sekci studium.

 

Studenti vojenského studia: 

 • Plat - studenti se stávají vojáky z povolání a jejich nástupní plat je 16.800 Kč, plat pobírají po celou dobu studia, 12 měsíců v roce 
 • Stipendium - po ukončení 1. semestru může student získat stipendium 500 Kč až 3.000 Kč měsíčně
 • Ubytování zdarma - ubytování na internátu v Brně s rychlým připojením na internet zdarma
 • Celodenní stravování - studenti mají možnost celodenního stravování za výhodné ceny
 • Nabídka jazykůstudenti magisterského studia mají po celou dobu studia výuku anglického jazyka a 8 semestrů studia výuku druhého cizího jazyka (němčina, francouzština, ruština)
 • Zahraniční odborné kurzy pro vybrané studenty zdarma
 • Výstroj zdarma - vystrojení vojenským materiálem a vybavení základními učebními pomůckami zdarma
 • Sport – zdarma k dispozici sportovní zařízení s posilovnou, tenisovými kurty, letním bazénem atd., množství sportovních klubů a kroužků
 • Kultura – dobré možnosti kulturního vyžití ve vlastním klubu, různé kroužky (taneční, hudební, fotografický, výtvarný atd.)
 • Zápočet studia - celá doba vojenského studia Vám bude plně započtena do potřebné odpracované doby pro přiznání řádného starobního důchodu
 • Jistota budoucího zaměstnání  v úspěšné kariéře vojenského profesionála

Více informací o zabezpečení studentů vojenského prezenčního studia

 

Oproti jiným VŠ budeme po Vás požadovat navíc 

 • dobrý zdravotní stav a fyzickou zdatnost – více viz Test fyzické zdatnosti,
 • závazek k setrvání ve službě u Armády České republiky po ukončení studia – více viz vyhláška 265/1999 Sb 
 • disciplínu - rozhodli jste se pro kariéru vojáka, což znamená podřízení se náročnějšímu vojenskému režimu při výuce i na ubytovně - např. absolvování vojenského výcviku před zahájením školy i v průběhu dalšího studia, zabezpečení celodenní 24 hodinové směny 1x měsíčně, splnění podmínek střeleb z ručních zbraní 1x měsíčně a respektovat denní režim,
 • respektování zákonů a předpisů platných pro průběh služby vojáků z povolání AČR (budete zaměstnanci vojenské správy, plátci daně, sociálního i zdravotního pojištění, rodiče nemají nárok na daňové zvýhodnění a na přiznání sociálních dávek).
 

Studenti civilního studia: 

 • Ubytování pro všechny - jistota ubytování na internátu v Brně (placené), většina pokojů je vybavena rychlým připojením na internet
 • Stipendium - po ukončení 1. semestru může student získat prospěchové stipendium 5001500 Kč měsíčně, dále může požádat o ubytovací stipendium 1000 Kč.

      Přiznání a vyplácení stipendií závisí na prostředcích přidělených  UO.

 • Nabídka jazykůstudenti FVL mají v 1. až 6. semestru studia výuku anglického jazyka a souběžně v 2. až 6. semestru výuku druhého cizího jazyka (němčina, francouzština, ruština). Studenti FVT mají od 2. do 4. semestru studia výuku anglického jazyka​
 • Sport a kultura zdarma k dispozici veškeré sportovní a kulturní zařízení jako pro studenty vojenského studia (moderní posilovna, tenisové kurty, letní bazén atd., množství sportovních klubů a kroužků, kulturní vyžití ve vlastním klubu, kroužky taneční, hudební, výtvarný, fotografický atd.) 
 • Slevy jako na jiných VŠ a nárok na ISIC průkaz
 • Žádný závazek k resortu obrany po ukončení studia
Více informací ​o zabezpečení studentů civilního studia 


 


Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme