Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Slavnostní vojenská přísaha

DOCENDO DISCIMUS

 

Slavnostní vojenská přísaha

​​

Po absolvování dvouměsíčního základního výcviku u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově a prvního měsíce pobytu na Univerzitě obrany studenti vojenského studia skládají vojenskou přísahu. Vojenská přísaha nových studentů Univerzity obrany – profesionálních vojáků Armády České republiky se stala tradiční součástí oslav státního svátku Den vzniku samostatného československého státu 28. října.

Vojenská přísaha je rozhodujícím závazkem, který na sebe dobrovolně berou noví příslušníci české armády. Její složení je veřejným vyjádřením jejich odhodlání sloužit své zemi. Vojáci se zavazují k plnění svých vojenských povinností při obraně našeho státu. Přísaha také znamená ztotožnění a sepětí vojáka se zájmy a osudy národa, armády a útvaru, s osobností svého velitele, ale i s ostatními příslušníky jednotky.

Slavnostní vojenská přísaha nových studentů probíhá na Hradčanském náměstí před Pražským hradem za účasti prezidenta a vrchního velitele ozbrojených sil ČR, ústavních činitelů, představitelů Ministerstva obrany ČR, velení armády, státní správy a samosprávy a rodinných příslušníků. Vlastní akt přísahy, který bývá velmi působivý, se uskutečňuje před standardou prezidenta ČR, bojovým praporem Univerzity obrany a historickými prapory československých vojenských jednotek. Ceremoniál vojenské přísahy je zakončen pochodem nastoupených jednotek.
Vojenská přísaha vojáků ozbrojených sil ČR platná od 1. července 2016:

"Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.

Budu vojákem statečným a ukázněným, budu plnit úkoly ozbrojených sil a budu dodržovat právní a vojenské předpisy.

Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, připravovat se k obraně České republiky a budu ji bránit proti vnějšímu napadení.

Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.

Tak přísahám! "


http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/na-hradcanskem-namesti-prisahalo-temer-900-vojaku-a-vojakyn-216594/

Za obsah stránky odpovídá Vladimír Šidla
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme