Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Slavnostní vojenská přísaha

DOCENDO DISCIMUS

 

Slavnostní vojenská přísaha

​​

Po absolvování dvouměsíčního základního výcviku u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově a prvního měsíce pobytu na Univerzitě obrany studenti vojenského studia skládají vojenskou přísahu. Vojenská přísaha nových studentů Univerzity obrany – profesionálních vojáků Armády České republiky je tradiční součástí oslav státního svátku Den vzniku samostatného československého státu 28. října.

Letos slavnostní vojenská přísaha proběhne v neděli 27. října ve 14.00 hodin na Hradčanském náměstí v Praze.

Vojenská přísaha je rozhodujícím závazkem, který na sebe dobrovolně berou noví příslušníci české armády. Její složení je veřejným vyjádřením jejich odhodlání sloužit své zemi. Vojáci se zavazují k plnění svých vojenských povinností při obraně našeho státu. Přísaha také znamená ztotožnění a sepětí vojáka se zájmy a osudy národa, armády a útvaru, s osobností svého velitele, ale i s ostatními příslušníky jednotky.

Slavnostní vojenská přísaha nových studentů probíhá na Hradčanském náměstí před Pražským hradem za účasti prezidenta a vrchního velitele ozbrojených sil ČR, ústavních činitelů, představitelů Ministerstva obrany ČR, velení armády, státní správy a samosprávy a rodinných příslušníků. Vlastní akt přísahy, který bývá velmi působivý, se uskutečňuje před standardou prezidenta ČR, bojovým praporem Univerzity obrany a historickými prapory československých vojenských jednotek. Ceremoniál vojenské přísahy je zakončen pochodem nastoupených jednotek.
Vojenská přísaha vojáků ozbrojených sil ČR platná od 1. července 2016:

"Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.

Budu vojákem statečným a ukázněným, budu plnit úkoly ozbrojených sil a budu dodržovat právní a vojenské předpisy.

Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, připravovat se k obraně České republiky a budu ji bránit proti vnějšímu napadení.

Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.

Tak přísahám! "
Za obsah stránky odpovídá Pavel Pazdera
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube