Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Přípravné kurzy pro uchazeče o studium

DOCENDO DISCIMUS

 

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium

Univerzita obrany (dále jen „UO") nabízí zájemcům o studium v bakalářských a souvislých pětiletých magisterských studijních programech na Fakultě vojenského leadershipu (FVL) a Fakultě vojenských technologií (FVT) přípravné kurzy, jejichž cílem je usnadnit uchazečům o studium přípravu na přijímací zkoušky a umožnit jim ověřit si své vzdělávací schopnosti, znalosti z anglického jazyka a tělesnou zdatnost.


Přípravné kurzy jsou zdarma.


V souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 a se současnou epidemickou situací v České republice se přípravné kurzy v roce 2022 uskuteční pouze v distanční formě.

Podmínkou pro přihlášení se do všech přípravných kurzů je podaná a fakultou potvrzená přihláška ke studiu na UO. 


1)      On-line přípravné kurzy v Moodle (formou poskytnutí přístupu k výukovým materiálům)

Všichni uchazeči s podanou e-přihláškou ke studiu do bakalářského nebo souvislého magisterského studijního programu na FVL a FVT budou mít od ledna 2022 automaticky přístup k výukovým materiálům v prostředí Moodle.

Přihlášení do aplikace Moodle bude možné zadáním e-mailové adresy uvedené v e-přihlášce a kódu uchazeče pro vstup do e-přihlášky. Přístup do aplikace nebude však možný okamžitě po podání e-přihlášky. Aktualizace seznamu uchazečů s podanou e-přihláškou ke studiu bude probíhat jednou týdně.

Přípravný kurz FVL je dostupný zde:

https://prijimacky.unob.cz/course/index.php?categoryid=9

Přípravný kurz FVT je dostupný zde:

https://prijimacky.unob.cz/course/index.php?categoryid=13


2)      On-line přípravné kurzy v MS Teams (formou videokonference)

Termíny kurzů v prostředí MS Teams a podrobné informace o jejich konání budou zveřejněny na této webové stránce v průběhu měsíce ledna 2022.  Kontakt

Studijní oddělení Univerzity obrany

Mgr. Hana Navrátilová, tel.: 973 442 772, e-mail: hana.navratilova@unob.cz


Za obsah stránky odpovídá Hana Vlachová   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme