Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Přípravné kurzy pro uchazeče o studium

DOCENDO DISCIMUS

 

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium

Univerzita obrany v Brně nabízí zájemcům o vojenské studium v souvislých pětiletých magisterských studijních programech přípravné kurzy, jejichž cílem je usnadnit uchazečům o studium přípravu na přijímací zkoušky a umožnit jim ověřit si své vzdělávací schopnosti, znalosti z anglického jazyka a tělesnou zdatnost.

Přípravné kurzy jsou plánovány jako jednodenní (vždy v sobotu) a dvoudenní (v sobotu a v neděli) s možností vykonat ve druhém dni kurzu přijímací zkoušku (podmínkou je podaná přihláška ke studiu) a následně v souladu s podmínkami přijímacího řízení pro jednotlivé studijní programy požádat děkana příslušné fakulty o uznání jedné nebo více částí přijímací zkoušky na základě výsledků dosažených na přípravném kurzu.


S podmínkami uznávání výsledků přijímací zkoušky vykonané v rámci přípravného kurzu se můžete seznámit v čl. 8 Podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021 pro jednotlivé fakulty zde:

https://www.unob.cz/fvl/studium/Stranky/PR_voj_mgr-podminky_PR.aspx

https://www.unob.cz/fvt/studium/Stranky/PR_VT_ELEKTRO-podminky_PR.aspx

https://www.unob.cz/fvt/uchazec/Stranky/PR_VT_STROJ-podminky_PR.aspx

https://www.unob.cz/fvt/studium/Stranky/PR_KYBER_BEZP_podminky_PR.aspx

 

Obsahová náplň všech jednodenních kurzů je totožná, stejně jako náplň obou dvoudenních kurzů.

Každý uchazeč se může přihlásit na kterýkoli jednodenní (nejsou zakončeny uznatelnými testy) nebo dvoudenní kurz, dvoudenní přípravný kurz však může absolvovat pouze jednou. V případě, že se uchazeč o studium zúčastnil libovolného jednodenního kurzu pořádaného Univerzitou obrany a má zájem o vykonání přijímací zkoušky v rámci dvoudenního přípravného kurzu, může se také přihlásit samostatně na nedělní část dvoudenního přípravného kurzu.


Maximální kapacita jednodenních přípravných kurzů je 6080 osob, u dvoudenních přípravných kurzů je maximální kapacita 150 osob. Minimum pro pořádání všech kurzů je 20 přihlášených osob.

 

Přípravné kurzy jsou zdarma.


Termíny a místa konání dvoudenních přípravných kurzů s možností vykonat přijímací zkoušku:

14.–15. 3. 2020   Brno      ZRUŠENO

21.–22. 3. 2020   Praha    ZRUŠENO


Termín a místo konání přípravného kurzu pro uchazeče o studium na FVZ:

8.–13. 6. 2020     Hradec Králové    ZRUŠENO


Kontakt

Studijní oddělení Univerzity obrany v Brně
Mgr. Hana Navrátilová, tel.: 973 442 772, e-mail: hana.navratilova@unob.cz


Za obsah stránky odpovídá Lenka Dvořáková


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme