Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Přípravné kurzy pro uchazeče o studium

DOCENDO DISCIMUS

 

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium

Univerzita obrany v Brně nabízí zájemcům o vojenské studium v souvislých pětiletých magisterských studijních programech přípravné kurzy, jejichž cílem je usnadnit uchazečům o studium přípravu na přijímací zkoušky a umožnit jim ověřit si své vzdělávací schopnosti, znalosti z anglického jazyka a tělesnou zdatnost.

Přípravné kurzy jsou plánovány jako dvoudenní (v sobotu a v neděli) s možností vykonat ve druhém dni kurzu přijímací zkoušku (podmínkou je podaná přihláška ke studiu) a následně v souladu s podmínkami přijímacího řízení pro jednotlivé studijní programy požádat děkana příslušné fakulty o uznání jedné nebo více částí přijímací zkoušky na základě výsledků dosažených na přípravném kurzu.

S podmínkami uznávání výsledků přijímací zkoušky vykonané v rámci přípravného kurzu se můžete seznámit v  čl. 7 Podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022 pro jednotlivé fakulty zde:

 

Přípravné kurzy jsou zdarma.

  

Termíny a místa konání dvoudenních přípravných kurzů s možností vykonat přijímací zkoušku:

 

  • 13. – 14. 2. 2021  Brno               Termín pro přihlášení: do 5. 2. 2021
  • 27. – 28. 2. 2021  Praha                                               do 19. 2. 2021                                         
  • 6. - 7. 3. 2021      Brno                                                 do 26. 2. 2021
  • 20. - 21. 3. 2021  Brno                                                 do 12. 3. 2021


Realizace přípravných kurzů bude závislá na aktuální epidemiologické situaci a na stupních pohotovosti přijatých na Univerzitě obrany v Brně. Sledujte proto prosím naše webové stránky. Pokud to epidemiologická situace dovolí, přihlašování do přípravných kurzů bude spuštěno na začátku ledna roku 2021. V opačném případě budou přípravné kurzy realizovány pouze formou poskytnutí přístupu k výukovým materiálům bez možnosti vykonat přijímací zkoušku.


Kontakt

Studijní oddělení Univerzity obrany v Brně
Mgr. Hana Navrátilová, tel.: 973 442 772, e-mail: hana.navratilova@unob.czZa obsah stránky odpovídá Hana Vlachová   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme