Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Přípravné kurzy pro uchazeče o studium

DOCENDO DISCIMUS

 

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium

Univerzita obrany (dále jen „UO“) nabízí zájemcům o studium v bakalářských a souvislých pětiletých magisterských studijních programech na Fakultě vojenského leadershipu (FVL) a Fakultě vojenských technologií (FVT) přípravné kurzy, jejichž cílem je usnadnit uchazečům o studium přípravu na přijímací zkoušky a umožnit jim ověřit si své vzdělávací schopnosti, znalosti z anglického jazyka a tělesnou zdatnost.


Přípravné kurzy jsou zdarma.


V souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 a se současnou epidemickou situací v České republice se přípravné kurzy v roce 2022 uskuteční pouze v distanční formě.

Podmínkou pro přihlášení se do všech přípravných kurzů je podaná a fakultou potvrzená přihláška ke studiu na UO. 


1)      On-line přípravné kurzy v Moodle (formou poskytnutí přístupu k výukovým materiálům)

Všichni uchazeči s podanou e-přihláškou ke studiu do bakalářského nebo souvislého magisterského studijního programu na FVL a FVT budou mít od ledna 2022 automaticky přístup k výukovým materiálům v prostředí Moodle.

Přihlášení do aplikace Moodle bude možné zadáním e-mailové adresy uvedené v e-přihlášce a kódu uchazeče pro vstup do e-přihlášky. Přístup do aplikace nebude však možný okamžitě po podání e-přihlášky. Aktualizace seznamu uchazečů s podanou e-přihláškou ke studiu bude probíhat jednou týdně.

Přípravný kurz FVL je dostupný zde:

https://prijimacky.unob.cz/course/index.php?categoryid=9

Přípravný kurz FVT je dostupný zde:

https://prijimacky.unob.cz/course/index.php?categoryid=13


2)      On-line přípravné kurzy v MS Teams (formou videokonference)

Pro podání přihlášky do přípravného kurzu v MS Teams je nezbytné se nejprve zaregistrovat (vytvořit si účet v aplikaci pro přihlášení do přípravných kurzů) zde:

https://apl.unob.cz/PripravnyKurzAZkouskaPrihlaseni/

Při registraci je nutné vyplnit stejnou e-mailovou adresu jako v e-přihlášce. Po registraci budete ještě vyzváni k potvrzení Vaší e-mailové adresy, následně se již budete moci do aplikace přihlásit a vybrat si termín přípravného kurzu.

On-line přípravné kurzy jsou zaměřené na přípravu ke zvládnutí testu studijních předpokladů (TSP) a testu z anglického jazyka (TAJ). Uchazeči budou seznámeni s obsahem TSP a TAJ, s nejčastějšími chybami v této části přijímací zkoušky a způsoby, jak se na obě tyto části přijímací zkoušky připravit. V rámci on-line přípravného kurzu mohou uchazeči pokládat otázky a mohou diskutovat nad řešenými ukázkovými příklady.

Uchazeči se mohou přihlásit na oba termíny přípravného kurzu. Po oba dva dny bude přítomen proděkan pro studijní a pedagogickou činnost fakulty k zodpovězení dotazů studentů týkajících se studia a přijímacího řízení. 

Kurzy budou nahrávány a po ukončení kurzu budou uloženy k ostatním výukovým materiálům v LMS Moodle, kde budou studentům po celou dobu volně k dispozici.

Termíny přípravných kurzů:

Fakulta vojenského leadershipu

Středa 23. 3. od 14:30 hodin

 • 14:30 – 15:30 AJ
 • 15:30 – 15:45 přestávka
 • 15:45 – 17:15 TSP

Od 17:00 bude na on-line kurzu přítomen také proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FVL k možnosti pokládání dotazů souvisejících se studiem a přijímacím řízením. Odpovídat na dotazy uchazečů bude po ukončení TSP (od 17:15) do zodpovězení nebo max. do 17:30 hodin.

Sobota 26. 3. od 10:00 hodin

 • 10:00 – 11:30 TSP
 • 11:30 – 11:45 přestávka
 • 11:45 – 12:45 AJ

Od 11:15 bude na on-line kurzu přítomen také proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FVL k možnosti pokládání dotazů souvisejících se studiem a přijímacím řízením. Odpovídat na dotazy uchazečů bude po ukončení TSP (od 11:30) do zodpovězení nebo max. do 11:45 hodin.


Přihlásit se na on-line přípravný kurz Fakulty vojenského leadershipu v prostředí MS Teams je možné do úterý 15. března 2022.


 
Fakulta vojenských technologií

Středa 16. 3. od 15:00 hodin

 • 15:00 – 16:00 AJ
 • 16:00 – 16:10 přestávka
 • 16:10 – 17:40 TSP

Od 17:20 bude na on-line kurzu přítomen také proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FVT k možnosti pokládání dotazů souvisejících se studiem a přijímacím řízením. Odpovídat na dotazy uchazečů bude po skončení TSP (od 17:40) do zodpovězení nebo max. do 18:00 hodin.

 Sobota 19. 3. od 9:00 hodin

 • 9:00 – 10:30 TSP
 • 10:30 – 10:45 přestávka
 • 10:45 – 11:45 AJ

Od 10:10 bude na on-line kurzu přítomen také proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FVT k možnosti pokládání dotazů souvisejících se studiem a přijímacím řízením. Odpovídat na dotazy uchazečů bude po skončení TSP (od 10:30) do zodpovězení nebo max. do 10:45 hodin.

Přihlásit se na on-line přípravný kurz Fakulty vojenských technologií v prostředí MS Teams je možné do úterý 8. března 2022.


Kontakt

Studijní oddělení Univerzity obrany

Mgr. Hana Navrátilová, tel.: 973 442 772, e-mail: hana.navratilova@unob.cz


Za obsah stránky odpovídá Hana Vlachová   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme