Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Přípravné kurzy pro uchazeče o studium

DOCENDO DISCIMUS

 

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium

 

Univerzita obrany v Brně (dále jen „UO") nabízí zájemcům o vojenské studium v souvislých pětiletých magisterských studijních programech na Fakultě vojenského leadershipu a Fakultě vojenských technologií přípravné kurzy, jejichž cílem je usnadnit uchazečům o studium přípravu na přijímací zkoušky a umožnit jim ověřit si své vzdělávací schopnosti, znalosti z anglického jazyka a tělesnou zdatnost.


Přípravné kurzy jsou zdarma.


V souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 a se současnou epidemiologickou situací v České republice se přípravné kurzy v roce 2021 uskuteční pouze v distanční formě bez možnosti vykonat přijímací zkoušku v rámci přípravného kurzu.

Podmínkou pro přihlášení se do všech přípravných kurzů je podaná a fakultou potvrzená přihláška ke studiu na UO. Pro přihlášení se do kurzu je pak nezbytné vyplnit stejnou e-mailovou adresu jako v e-přihlášce.


1) On-line přípravné kurzy v Moodle (formou poskytnutí přístupu k výukovým materiálům)

Termín přípravného kurzu: 13. února 2021 – 21. března 2021

V tomto termínu bude všem zájemcům o absolvování přípravného kurzu v distanční formě, kteří budou mít současně podanou e-přihlášku ke studiu na UO, umožněn přístup ke kurzům v prostředí Moodle. Přihlášení uchazeči se tak mohou kdykoli v daném termínu seznámit s poskytnutými výukovými materiály a kurz absolvovat dle svých časových možností.

Termín pro přihlášení do kurzu: prodloužen do 14. března 2021

Přihlásit se do přípravného kurzu v on-line formě v prostředí Moodle je možné na adrese: https://apl.unob.cz/PripravnyKurzAZkouskaPrihlaseni/

Studenti přihlášení do tohoto on-line přípravného kurzu v prodlouženém termínu od 1. 3. do 14. 3. 2021 budou mít umožněn přístup ke kurzům v Moodle od 16. března 2021

 

2) On-line přípravné kurzy v MS Teams (formou videokonference)

Univerzita obrany v Brně dále pro uchazeče o studium na Fakultě vojenského leadershipu a Fakultě vojenských technologií nabízí on-line přípravné kurzy konané prostřednictvím videokonference v prostředí MS Teams.

Fakulta vojenského leadershipu

 • on-line přípravný kurz zaměřený na přípravu ke zvládnutí testu studijních předpokladů (TSP)
  • kurz se uskuteční 9. března 2021 od 15:00 v prostředí MS Teams;
  • uchazeči budou seznámeni s obsahem TSP, s nejčastějšími chybami v této části přijímacího řízení a způsoby, jak se na TSP připravit;
  • v rámci on-line přípravného kurzu mohou uchazeči pokládat otázky a mohou diskutovat nad řešenými ukázkovými příklady. 

 • on-line přípravný kurz zaměřený na přípravu ke zvládnutí testu z anglického jazyka (TAJ)
  • kurz se uskuteční 10. března 2021 od 15:00 v prostředí MS Teams;
  • uchazeči budou seznámeni s obsahem TAJ, s nejčastějšími chybami v této části přijímacího řízení a způsoby, jak se na TAJ připravit;
  • v rámci on-line přípravného kurzu mohou uchazeči pokládat otázky a mohou diskutovat nad řešenými ukázkovými úlohami. 

 • on-line přípravný kurz zaměřený na přípravu k praktickému ověření tělesné zdatnosti uchazeče
  • kurz se uskuteční 11. března 2021 od 15:00 v prostředí MS Teams;
  • uchazeči budou seznámeni s obsahem přijímací zkoušky, s nejčastějšími chybami v této části přijímacího řízení a způsoby, jak se na zkoušku připravit v návaznosti na obdržený tréninkový plán;
  • v rámci on-line přípravného kurzu mohou uchazeči pokládat otázky a diskutovat.

 


Délka každého z on-line kurzů je přibližně 2 hodiny (2 x 60 minut).

Přihlásit se na on-line přípravný kurz na Fakultu vojenského leadershipu v prostředí MS Teams je možné do 7. března 2021 zde:https://apl.unob.cz/PripravnyKurzAZkouskaPrihlaseni/

 

Fakulta vojenských technologií

 • on-line přípravný kurz zaměřený na přípravu ke zvládnutí testu studijních předpokladů (TSP)
  • kurz se uskuteční 23. února 2021 od 15:00 v prostředí MS Teams;
  • uchazeči budou seznámeni s obsahem TSP, s nejčastějšími chybami v této části přijímacího řízení a způsoby, jak se na TSP připravit;
  • v rámci on-line přípravného kurzu mohou uchazeči pokládat otázky a mohou diskutovat nad řešenými ukázkovými příklady.

 • on-line přípravný kurz zaměřený na přípravu ke zvládnutí testu z anglického jazyka (TAJ)
  • kurz se uskuteční 24. února 2021 od 15:00 v prostředí MS Teams;
  • uchazeči budou seznámeni s obsahem TAJ, s nejčastějšími chybami v této části přijímacího řízení a způsoby, jak se na TAJ připravit;
  • v rámci on-line přípravného kurzu mohou uchazeči pokládat otázky a mohou diskutovat nad řešenými ukázkovými úlohami.

 • on-line přípravný kurz zaměřený na přípravu k praktickému ověření tělesné zdatnosti uchazeče
  • kurz se uskuteční 25. února 2021 od 15:00 v prostředí MS Teams;
  • uchazeči budou seznámeni s obsahem přijímací zkoušky, s nejčastějšími chybami v této části přijímacího řízení a způsoby, jak se na zkoušku připravit v návaznosti na obdržený tréninkový plán;
  • v rámci on-line přípravného kurzu mohou uchazeči pokládat otázky a diskutovat.


Délka každého z on-line kurzů je přibližně 2 hodiny (2 x 60 minut).

Přihlásit se na on-line přípravný kurz na Fakultu vojenských technologií v prostředí MS Teams je možné do 21. února 2021 zde:https://apl.unob.cz/PripravnyKurzAZkouskaPrihlaseni/


Do přípravných kurzů v prostředí MS Teams se mohou samozřejmě přihlásit také uchazeči, kteří si již podali přihlášku do distančního přípravného kurzu v Moodle.


Kontakt

Studijní oddělení Univerzity obrany v Brně
Mgr. Hana Navrátilová, tel.: 973 442 772, e-mail: hana.navratilova@unob.czZa obsah stránky odpovídá Hana Vlachová   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme