Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Přijímací řízení do magisterských studijních programů navazujících na bakalářské

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení do magisterských studijních programů navazujících na bakalářské

Zákonnou podmínkou nutnou pro přijetí v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program je dosažení vysokoškolského vzdělání nejméně bakalářského stupně.

Standardní doba studia jsou dva roky v prezenční i v kombinované formě studia. 

Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce.

Absolventům magisterského studia navazujícího na bakalářský se podle § 46 odst. 4 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, uděluje akademický titul "inženýr" (ve zkratce "Ing." uváděné před jménem) a podle § 55 odst. 2 téhož zákona se jim vydává vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. 

 

Přijímací řízení do magisterských studijních programů navazujících na bakalářské:

 

Fakulta vojenských technologií

 

Za obsah stránky odpovídá Hana Vlachová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme