Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Přijímací řízení do magisterských studijních programů

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení do magisterských studijních programů

​​

Na Univerzitě obrany v Brně jsou od akademického roku 2014/2015 prioritními směry vzdělávání pětileté a šestileté magisterské studijní programy, orientované na vzdělávání velitelského personálu na bázi vojenského studijního programu, na vzdělávání zabezpečujícího personálu na bázi technického studijního programu a v neposlední řadě i lékařského studijního programu.

Fakulta vojenského leadershipu přijímá uchazeče o vojenské prezenční studium do pětiletého magisterského  studijního programu Řízení a použití ozbrojených sil, který je zaměřený na přípravu důstojníků – velitelů. Po prvním ročníku studia se budou studenti profilovat do studijních specializací na základě aktuálních požadavků MO ČR, studijních výsledků, osobních předpokladů, zdravotní způsobilosti a svého zájmu o studijní modul. Absolvent získává titul „inženýr“ (ve zkratce "Ing." uváděné před jménem).
 
Fakulta vojenských technologií přijímá uchazeče o vojenské prezenční studium do pětiletých magisterských studijních programů Vojenské technologie – strojní, Vojenské technologie – elektrotechnické a Kybernetická bezpečnost. U prvních dvou uvedených studijních programů jsou studenti po prvním roce studia zařazováni do jednotlivých studijních specializací na základě svého zájmu a aktuálních požadavků Ministerstva obrany ČR, třetí uvedený studijní program je bez specializací a student je přijímán přímo do studijního programu. Absolvent získává titul "inženýr" (ve zkratce "Ing." uváděné před jménem).
 
Fakulta vojenského zdravotnictví magisterský studijní program uskutečňuje ve studijním oboru Vojenské všeobecné lékařství, se standardní dobou studia 6 let, Vojenské zubní lékařství a Vojenská farmacie se standardní dobou studia 5 let. Absolventům se udělují tyto tituly: Vojenské všeobecné lékařství "doktor medicíny" (ve zkratce "MUDr." uváděné před jménem), Vojenská farmacie "magistr" (ve zkratce "Mgr." uváděné před jménem), Vojenské zubní lékařství  "zubní lékař" (ve zkratce "MDDr." uváděné před jménem).

Ke studiu v magisterském studijním programu mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili úplné střední všeobecné vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou a úspěšně složili přijímací zkoušku.

 

Přijímací řízení do magisterských studijních programů: 
​​
Za obsah stránky odpovídá Hana Vlachová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme