Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Přijímací řízení do celoživotního vzdělávání

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení do celoživotního vzdělávání

Podmínky přijímacího řízení ke studiu v programu Celoživotního vzdělávání stanovuje vnitřní předpis Univerzity obrany Řád celoživotního vzdělávání, schválený Akademickým senátem dne 21. 9. 2017. Program Celoživotního vzdělávání je koncipován přednostně pro příslušníky rezortu obrany a případně dalších rezortů na základě smlouvy. V podmínkách Univerzity obrany se jedná zejména o kariérní, specializační,  odborné a rekvalifikační   kurzy uskutečňované na fakultách a centrech univerzity a Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení. 

Program celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, poskytuje formou kariérních kurzů pro důstojníky AČR Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií. 

 

 Přijímací řízení do celoživotního vzdělávání:

 

 

 

Za obsah stránky odpovídá Hana Vlachová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme