Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Přijímací řízení do bakalářských studijních programů

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů

Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání s maturitou a úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Standardní doba studia je tři roky. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce.
Absolventům studia v bakalářských studijních programech se podle § 45 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách uděluje akademický titul "bakalář" (ve zkratce "Bc." uváděné před jménem) a podle § 55 odst. 2 téhož zákona se jim vydává vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu.

 

 

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů:

Fakulta vojenského leadershipu

Fakulta vojenských technologií

Za obsah stránky odpovídá Hana Vlachová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme