Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Mobility zaměstnanců

DOCENDO DISCIMUS

 

Mobility zaměstnanců

Program Erasmus+ nabízí zaměstnancům Univerzity obrany v Brně dva typy mobilit: 
 
 
Výukové pobyty nebo školení. Výukové pobyty v délce min. 2 dny až 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin během prvních 5 dnů výukového pobytu) na partnerské vysokoškolské instituci.
Na základě uzavřené Účastnické smlouvy učitel/zaměstnanec obdrží grant, jehož
Cestovní náklady budou vypočteny a hrazeny podle vzdálenosti, na základě předložených jízdenek/letenek.
 
 
Výukový pobyt se realizuje pouze na základě platných meziinstitucionálních dohod  uzavřených mezi UO a zahraniční institucí vlastnící ECHE.
 
 
Dokumentace výukových pobytů:
 
1.   Účastnická smlouva pro mobilitu zaměstnanců na výukový pobyt (2 výtisky)
      Nedílnou součást této smlouvy jsou:
      Příloha I  – Program mobility zaměstnanců na výukový pobyt (Mobility Agreement)
                       ISCED kódy  
      Příloha II – Všeobecné podmínky
4.   Confirmation of Erasmus+ Teaching Assignment (Potvrzení délky výukového pobytu ze zahraničí)
5.   Závěrečná zpráva (na základě zaslaného přístupového hesla vyplnit On-line, vytisknout a odevzdat
      fakultnímu koordinátorovi).
 
 
Dokumentace školení:
 
1.    Účastnická smlouva pro mobilitu zaměstnanců na školení (2 výtisky)
      Nedílnou součást této smlouvy jsou:
      Příloha I  – Program mobility zaměstnanců na školení (Mobility Agreement)                                   
      Příloha II – Všeobecné podmínky
4.   Confirmation of Erasmus+ Staff Training (Potvrzení délky školení ze zahraničí)
5.   Závěrečná zpráva (na základě zaslaného přístupového hesla vyplnit On-line, vytisknout a odevzdat
      fakultnímu koordinátorovi).
 
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme