Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Mobility zaměstnanců

DOCENDO DISCIMUS

 

Mobility zaměstnanců

Program Erasmus+ nabízí zaměstnancům Univerzity obrany dva typy mobilit: 

 • výukové pobyty 
 • školení

Oba typy mobilit je možné vzájemně kombinovat. Pro délku pobytu pro každou mobilitu i jejich kombinaci platí rozmezí od 2 dnů do 2 měsíců. V rámci výukového pobytu na partnerské vysokoškolské instituci musí být odučeno min. 8h za týden (a to i v případě, že zaměstnanec jede pouze na 2 dny); v případě kombinace školení a výukového pobytu jsou to pak 4h za týden.

Na základě uzavřené Účastnické smlouvy učitel/zaměstnanec obdrží grant, jehož výše pro akademický rok 2022/2023 závisí na zemi a délce pobytu.

Cestovní náklady budou vypočteny a hrazeny podle vzdálenosti na základě předložených jízdenek/letenek. V případě využití ekologičtější cesty (např. autobus, vlak, spolujízda…) dojde k navýšení příspěvku (dle tabulky) a vzniká nárok na pobytové náklady až na 6 dnů navíc.

Výukový pobyt se realizuje pouze na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi Univerzitou obrany a zahraniční institucí vlastnící ECHE.

Dokumentace výukových pobytů:

 1. Účastnická smlouva pro mobilitu zaměstnanců na výukový pobyt - (Účastník vyplní pouze modře označená pole a pošle dokument ke kontrole koordinátorovi. V konečné verzi 2 výtisky)
  Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
  • Příloha I – Program mobility zaměstnanců na výukový pobyt (Mobility Agreement)
  • ISCED kódy

  • Příloha II – Všeobecné podmínky
 2. Požadavek na zahraniční cestu
 3. Požadavek na Request for Visit
 4. Confirmation of Erasmus+ Teaching Assignment (Potvrzení délky výukového pobytu ze zahraničí)
 5. Závěrečná zpráva (na základě zaslaného přístupového hesla vyplnit on-line, vytisknout a odevzdat fakultnímu koordinátorovi).

Dokumentace školení:

 1. Účastnická smlouva pro mobilitu zaměstnanců na školení - (Účastník vyplní pouze modře označená pole a pošle dokument ke kontrole koordinátorovi. V konečné verzi 2 výtisky)
  Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
  • Příloha I – Program mobility zaměstnanců na školení (Mobility Agreement)
   ISCED kódy
  • Příloha II – Všeobecné podmínky
 2. Požadavek na zahraniční cestu
 3. Požadavek na Request for Visit
 4. Confirmation of Erasmus+ Staff Training (Potvrzení délky školení ze zahraničí)
 5. Závěrečná zpráva (na základě zaslaného přístupového hesla vyplnit on-line, vytisknout a odevzdat fakultnímu koordinátorovi)


Za obsah stránky odpovídá Radek Tauš


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme