Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Jazykové zkoušky odpovídající úrovni B1 a vyšší podle SERR/CEF

DOCENDO DISCIMUS

 

Jazykové zkoušky odpovídající úrovni B1 a vyšší podle SERR/CEF

​​​​​​​​​​​

U testu z anglického jazyka v přijímacím řízení do souvislých magisterských studijních programů na Fakultě vojenského leadershipu (Řízení a použití ozbrojených sil) a Fakultě vojenských technologií (Vojenské technologie strojní, Vojenské technologie elektrotechnické a Kybernetická bezpečnost) se předpokládá minimální vstupní úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce, případně zkouška podle normy NATO STANAG 6001 SLP 1+ - 2 (Standardized Language Profile).


Za doklad o vykonání jazykové zkoušky odpovídající minimálně úrovni B1 podle SERR/CEF se rozumí jeden z těchto certifikátů:​

​​B2​Státní jazyková zkouška základní
​C1​Státní jazyková zkouška všeobecná
​C2​Státní jazyková zkouška speciální
​B1Cambridge English: Preliminary for Schools, také známý jako Preliminary English
Test for Schools (PET for Schools)
​B1​Cambridge English: Preliminary, také známý jako Preliminary English Test (PET)
​B1Cambridge English: Business Preliminary, také známý jako Business English
Certificate Preliminary (BEC Preliminary)
​B1​Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 140 až 159
​B2Cambridge English: First for Schools, také známý jako First Certificate in English
for Schools (FCE for Schools)
​B2​Cambridge English: First, také známý jako First Certificate in English (FCE)
​B2Cambridge English: Business Vantage, také známý jako Business English
Certificate Vantage (BEC Vantage)
​B2​Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 160 až 179
​C1Cambridge English: Advanced, také známý jako Certificate in Advanced English
(CAE)
​C1Cambridge English: Business Higher, také známý jako Business English Certificate
Higher (BEC Higher)
​C1​Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 180 až 199
​C2Cambridge English: Proficiency, také známý jako Certificate of Proficiency
in English (CPE)
​C2​IELTS Academic stupeň 8,5+
​C1​IELTS Academic stupeň 7–8
​B2​IELTS Academic stupeň 5,5–6,5
​B1​IELTS Academic stupeň 4–5
​C2​IELTS General Training stupeň 8,5+
​C1​IELTS General Training stupeň 7–8
​B2​IELTS General Training stupeň 5,5–6,5
​B1​IELTS General Training stupeň 4–5
B1, B2, C1, C2​ELSA – English Language Skills Assessment
B1, B2, C1, C2​JETSET ESOL International Qualifications
​B1, B2​EFB – English for Business (Level 1, 2, 3)
​C1, C2​EFB – English for Business (Level 4)
​A2–B1telc English A2–B1 (duální zkouška, na certifikátu musí být uvedeno výsledné
hodnocení B1)
​B1–B2​telc English B1–B2 (duální zkouška)
​B2–C1​telc English B2–C1 University (duální zkouška)
​B1​telc English B1
​B2​telc English B2
​B1​telc English B1 Business
​B1​telc English B1 Hotel and Restaurant
​B2​telc English B2 Business
​B2​telc English B2 Technical
​C1​telc English C1
​C2​telc English C2
​B1, B2TOEIC® Listening and Reading Test: 550–780 (B1); 785–940 (B2)
(znalost všech jazykových dovedností se dokládá i níže uvedeným certifikátem)
​B1, B2​TOEIC® Speaking and Writing Test: 240–300 (B1); 310–390 (B2)
​B1​TOEIC Bridge™: 170–180 (B1)
​B1, B2​TOEFL iBT®: 57–86 (B1); 87–109 (B2)
​B1, B2​TOEFL® iTP: 460–542 (B1); 543–626 (B2)
​B1, B2TOEFL® Junior™ (Standard): 745–835 (B1); 850–900 (B2)
​B1, B2TOEFL® Junior™ (Comprehensive): 322–337 (B1); 341–352 (B2)
Listening Comprehension: 150–156 (B1); 157–160 (B2)
Reading Comprehension: 151–156 (B1); 157–160 (B2)
Speaking: 11–13 (B1); 14–16 (B2)
Writing: 10–12 (B1); 13–16 (B2)
​C1TOEIC® Listening and Reading Test: 945–990 (C1)
(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit i níže uvedený
certifikát)
​C1​TOEIC® Speaking and Writing Test: 400 (C1)
​C1​TOEFL iBT®: 110–120 (C1)
​B1​Pearson Tests of English General (Level 2)
​B2​Pearson Tests of English General (Level 3)
​C1​Pearson Tests of English General (Level 4)
​C2​Pearson Tests of English General (Level 5)
​B1–C2​City & Guilds International ESOL and International Spoken ESOL Achiever
​B1​Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 2
​C1​Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 3

Za obsah stránky odpovídá Ivana Čechová


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme