Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Imatrikulace a promoce

DOCENDO DISCIMUS

 

Imatrikulace a promoce

​​​​​​​​​​
​​

 


Univerzita obrany udržuje tradici slavnostních akademických obřadů  imatrikulací a promocí. Promoci studentů vojenského studia předchází slavnostní vojenský ceremoniál vyřazení.

 

Imatrikulace je slavnostní akt přijetí studenta do akademické obce univerzity. Součástí imatrikulace je slib studenta.

Promoce je slavnostní rozloučení Univerzity obrany s absolventy. Při tomto slavnostním aktu je absolventům předáván vysokoškolský diplom s uvedením získaného akademického titulu a dodatek k diplomu. Součástí slavnostního aktu je slib absolventa.  

 

Slavnostní vyřazení absolventů je vojenský slavnostní ceremoniál, který se koná za účasti nejvyšších představitelů ministerstva obrany, města Brna, čestných hostů a rodinných příslušníků čerstvých absolventů  vojáků z povolání.Za obsah stránky odpovídá Hana Vlachová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme