Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Jak se posuzuje zdravotní způsobilost uchazečů o vojenské studium?

DOCENDO DISCIMUS

 

Jak se posuzuje zdravotní způsobilost uchazečů o vojenské studium?

​Co se rozumí zdravotní způsobilostí uchazeče o vojenské studium?

Zdravotní způsobilost uchazečů o prezenční vojenské studium se posuzuje na základě komplexního vyšetření ve vojenské nemocnici. Uchazeč toto vyšetření absolvuje na základě pokynu pracovníků Rekrutačního střediska nebo pracoviště a zdravotní stav je posouzen na základě vyhodnocení závěrů jednotlivých odborných lékařů v souladu s požadavky stanovenými pro zdravotní stav vojáka z povolání AČR. Na Univerzitu obrany je doručen až výsledek lékařského vyšetření, který je závazný.

U uchazečů, kteří se hlásí na vojenské obory, je nutné vyšetření ve Vojenské nemocnici. Jak se toto vyšetření objednává? Kdo toto vyšetření hradí a jak dlouhá je jeho platnost?

Všechny náležitosti, spojené s objednáním k lékařskému vyšetření do Vojenské nemocnice uchazeč vyřizuje cestou Rekrutačního střediska nebo pracoviště. Vyšetření uchazeč nehradí. O nové vyšetření může uchazeč žádat nejdříve 12 měsíců od posledního posouzení.

Je pravda, že nepřijímáte uchazeče s brýlemi?

Není pravda, že nepřijímáme uchazeče s brýlemi. Záleží vždy na zvoleném oboru - např. u modulu pilot jistě nemohou studenti nosit brýle, ale u ostatních jsou podmínky jiné. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že malý počet dioptrií (asi do 2) nevadí. Ale závěrečné slovo má lékařská posudková komise. Univerzita obrany zve k vykonání přijímacích zkoušek pak už jen ty uchazeče o vojenské studium, kteří dostali ve Vojenské nemocnici kladné hodnocení zdravotního stavu. Ti, kteří neprošli a nesplnili tak zákonné podmínky pro povolání do služebního poměru vojáka z povolání, mohou požádat příslušnou fakultu Univerzity obrany o civilní studium.


Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme