Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Co je obsahem přijímacího řízení ke studiu na Univerzitě obrany?

DOCENDO DISCIMUS

 

Co je obsahem přijímacího řízení ke studiu na Univerzitě obrany?

Kde najdu informace o přijímacím řízení na jednotlivých fakultách?

Informace o přijímacím řízení pro jednotlivé fakulty:

Z čeho se skládají přijímací zkoušky na UO?

Na Fakultu vojenského leadershipu a Fakultu vojenských technologií se budou uchazeči přijímat na základě studijních výsledků ze střední školy. Posuzovány budou známky v obou pololetích 3. ročníku a v 1. pololetí 4. ročníku. Známky budou přepočítány na body. V případě, že ve zmíněných pololetích nebyl předmět vyučován, budou se posuzovat známky z daného předmětu ze tří posledních vysvědčení, kdy byl uchazeč klasifikován. V případě, že uchazeč nebyl z anglického jazyka a/nebo tělesné výchovy vůbec klasifikován, bude uchazeč pozván na náhradní přezkoušení.

Přijímací zkoušku absolvují uchazeči Fakulty vojenských technologií v rámci navazujícího civilního magisterského studia, ke které dostanou písemnou pozvánku.

Fakulta vojenského zdravotnictví nové podmínky přijímacího řízení zveřejní nejpozději do konce května 2020. Všichni uchazeči budou informovaní prostřednictvím e-mailu.

Zde najdete vzorové testy – úplné zadání zkušebních otázek či příkladů

Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme