Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Jak si podat přihlášku ke studiu na Univerzitě obrany?

DOCENDO DISCIMUS

 

Jak si podat přihlášku ke studiu na Univerzitě obrany?

Jak postupovat při podání přihlášky ke studiu na Univerzitě obrany?

Uchazeč si podává přihlášku ke studiu v elektronické formě. Detailní postup, jak pracovat s elektronickou přihláškou, naleznete na této stránce.

Po podání přihlášky se uchazeč musí dostavit na Rekrutační středisko (RS) nebo Rekrutační pracoviště (RP) kde mu bude sdělen termín lékařského vyšetření ve vojenské nemocnici a předány s vyšetřením související tiskopisy. Uchazeč bude poučen, jak postupovat při jejich vyplňování. Současně uchazeč podle pokynů podá písemnou žádost o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, žádost o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti a předloží 3 průkazové fotografie. Ve stanoveném termínu uchazeč absolvuje lékařské vyšetření ve Vojenské nemocnici, po jehož ukončení obdrží Posudek o zdravotní způsobilosti se závěrem lékařské přezkumné komise Vojenské nemocnice.

Pokud bude uchazeč k vojenskému prezenčnímu studiu přijat a je zdravotně způsobilý, musí neprodleně kontaktovat a navštívit RS (RP), kde předloží požadované doklady k výběru pro povolání do služebního poměru vojáka z povolání. Podmínkami pro povolání je mimo jiné státní občanství České republiky, věk nad 18 let, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost k výkonu služby, ukončení členství v politické straně, hnutí či odborové organizaci. Uchazeč nesmí podporovat, propagovat ani sympatizovat s hnutím, směřujícím k potlačování práv a svobod, hlásajícím národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť.

Je možné, aby si uchazeč podal přihlášku na všechny tři fakulty? Popřípadě kolik studijních programů si může zvolit? Platí se za každou přihlášku poplatek?

Systém dovoluje podat si přihlášku na jakýkoliv studijní program a z tohoto vybraného studijního programu zapsat jednu studijní specializaci. Poplatek se hradí jen za první elektronicky podanou přihlášku. Za další přihlášky podané stejným uchazečem do jiných studijních programů nabízených UO se poplatek nehradí.

Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme