Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
FAQ: Ostatní

DOCENDO DISCIMUS

 

FAQ: Ostatní

​Jakým způsobem je organizována výuka kombinovaného studia?

Kombinované studium na Univerzitě obrany se uskutečňuje formou prezenčního studia v rámci konzultačních soustředění. Tyto konzultační soustředění trvají zpravidla jeden týden a čestnost je přibližně třikrát za semestr, dle konkrétního oboru, který si zvolíte. Přesné termíny jednotlivých soustředění jsou rozesílány přijatým studentům měsíc až dva před zahájením studia. První soustředění bývá většinou v říjnu.

Jaký je rozdíl mezi vojenským a civilním studiem?

Civilní student u nás studuje za stejných podmínek jako na jiné vysoké škole. Nemá žádné závazky vůči Armádě ČR. Naproti tomu, průběh služby vojenských studentů Univerzity obrany se řídí zákony a předpisy platnými pro průběh služby vojáků z povolání v Ozbrojených silách ČR.

Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme