Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Jaká je nabídka studia na Univerzitě obrany?

DOCENDO DISCIMUS

 

Jaká je nabídka studia na Univerzitě obrany?

​​​

​Jaké fakulty má Univerzita obrany?

Univerzita obrany je tvořena třemi fakultami.

Fakulta vojenského leadershipu (FVL) – vzdělává budoucí velitele a specialisty představující klíčový personál Armády ČR ve vybraných oblastech managementu, řízení zdrojů a analýzy informací v obraně.

Fakulta vojenských technologií (FVT) – vzdělává vojenské profesionály v technických oborech, a to zejména ve vojensko-technické oblasti strojní, elektrotechnické, stavební, geodetické, kartografické, komunikačních a informačních systémů a technologií.

Fakulta vojenského zdravotnictví (FVZ) – připravuje vojenské lékaře, farmaceuty a zdravotnické záchranáře pro ozbrojené síly ČR. Vysokoškolské vzdělávání vojenských profesionál realizuje ve spolupráci s Lékařskou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Jako jediná ze všech tří fakult UO poskytuje pouze vojenské studium.

Jaké mám možnosti, pokud chci studovat vojenské studium na Univerzitě obrany a jaký titul mohu získat?

Pro uchazeče o vojenské prezenční studium nabízí univerzita několik studijních programů:

 • FVL: Řízení a použití ozbrojených sil – Ing. (pětiletý magisterský studijní program)
 • FVT: Vojenské technologie elektrotechnické – Ing. (pětiletý magisterský studijní program)
 • FVT: Vojenské technologie strojní – Ing. (pětiletý magisterský studijní program)
 • FVT: Kybernetická bezpečnost – Ing. (pětiletý magisterský studijní program)
 • FVZ: Zdravotnický záchranář – Bc. (tříletý bakalářský studijní program)
 • FVZ: Vojenský lékař – MUDr. (šestiletý magisterský studijní program)
 • FVZ: Vojenský zubař – MDDr. (pětiletý magisterský studijní program)
 • FVZ: Vojenský farmaceut – Mgr. (pětiletý magisterský studijní program)

Nabízí univerzita i bakalářské civilní studium? Popřípadě v jakých oborech?

Samozřejmě, nabízíme i civilní studium, a to na Fakultě vojenského leadershipu a Fakultě vojenských technologií v těchto programech a oborech:

 • FVL: Bezpečnost a obrana (tříletý bakalářský studijní program)
 • FVT: Technologie pro obranu a bezpečnost (tříletý bakalářský studijní program) se studijními obory:

  • Technologie pro ochranu majetku a osob
  • Zbraně a munice
  • Letecká technika
  • Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost
 • FVT: Kybernetická bezpečnost (pětiletý magisterský studijní program)

Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme