Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Přípravný kurz v Praze

DOCENDO DISCIMUS

 

Přípravný kurz v Praze

Přípravné kurzy jsou určeny pro uchazeče o vojenské studium v souvislých pětiletých magisterských studijních programech Vojenské technologie – strojní, Vojenské technologie – elektrotechnické Kybernetická bezpečnost  na Fakultě vojenských technologií (FVT) a Řízení a použití ozbrojených sil na Fakultě vojenského leadershipu (FVL).

Přípravný kurz je plánován jako dvoudenní (v sobotu a v neděli) s možností ve druhém dni kurzu vykonat přijímací zkoušku (podmínkou je podaná přihláška ke studiu).

 

Přípravný kurz je zdarma

 

Termín přípravného kurzu v Praze:                             Termín podání přihlášky do přípravného kurzu:

 • 21.–22. března 2020                                 do 13. března 2019

Maximální kapacita pražského dvoudenního přípravného kurzu je 150 osob a minimum pro pořádání kurzu je 20 osob.

 

Místo konání

Přípravný kurz bude probíhat v areálu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, José Martího 31, 162 52, Praha 6 (GPS souřadnice 50.0931272N, 14.3350708E).

 

Harmonogram přípravného kurzu


 

Studijní předpoklady pro FVL

Sobotní program:

 • představení testu studijních předpokladů, jeho zaměření a součásti,
 • strategie přípravy na zvládnutí testu studijních předpokladů,
 • typové úlohy v testu a jejich řešení,
 • přehled studijní literatury.

Nedělní program:

 • písemná zkouška ze studijních předpokladů.


Studijní předpoklady pro FVT

Sobotní program:

 • seznámení uchazečů s požadavky na přijímací zkoušku,
 • ukázka typových úloh v testu studijních předpokladů,
 • řešení a vyhodnocení zkušebního testu, rozbor chyb a postup správného řešení,
 • konzultace k další samostatné přípravě.

Nedělní program:

 • písemná zkouška ze studijních předpokladů.


Anglický jazyk

Sobotní program:

 • seznámení s požadavky na přijímací zkoušku (obtížnost, formát testu),
 • zadání ukázkového testu,
 • oprava a zpětná vazba k testu – rozebrání jednotlivých částí, vysvětlení správných odpovědí a individuální doporučení k samostudiu.
Nedělní program:
 • písemná zkouška z anglického jazyka.


Tělesná příprava

Sobotní program:

 • seznámení uchazečů s náplní tělesné výchovy na UO,
 • disciplíny přijímacího řízení – ukázka provedení, normy, tempo pro úspěšné provedení 12minutového běhu,
 • individuální konzultace k tělesné výchově a tréninkovým plánům,
 • individuální tělovýchovné aktivity – posilovna, wellness.

Nedělní program:

 • přezkoušení z tělesné zdatnosti.

 

Doprava:

Metrem A do stanice Nádraží Veleslavín, dále tramvají č. 20 nebo č. 26 (směr Divoká Šárka) do stanice Vozovna Vokovice (cca 2 minuty). Autem na adresu José Martího 31, Praha 6, zdarma zaparkujete na parkovišti přímo před fakultou.


Ubytování:

Pro zájemce Univerzita obrany v Brně zabezpečí  ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení na adrese Ubytovna Ruzyně, U Prioru 938, Praha. Ubytování si hradí účastníci  kurzu sami. O poskytnutí ubytování rozhoduje pořadí přihlášených uchazečů v daném termínu; počet volných míst pro ubytování bude upřesněn přibližně týden před konáním kurzu. Uchazeči, pro které nebudou ubytovací kapacity stačit, si musí zajistit ubytování sami.


Stravování:

Stravování bude řešeno individuálně. Níže najdete pár tipů na restaurace v blízkém okolí:


Přihlášení do přípravného kurzu:

Přihlásit se do vybraného přípravného kurzu je možné zde na adrese:

https://apl.unob.cz/PripravnyKurzAZkouskaPrihlaseni/

 

Pozvánka s organizačními pokyny a informacemi bude zaslána na kontaktní e-maily uvedené v přihlášce přibližně týden před vybraným termínem přípravného kurzu.


Kontakt:

Studijní oddělení Univerzity obrany v Brně
Mgr. Hana Navrátilová, tel.: 973 442 772, e-mail: hana.navratilova@unob.cz

Za obsah stránky odpovídá Hana Vlachová
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme