Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Pokyny pro uchazeče

DOCENDO DISCIMUS

 

Pokyny pro uchazeče

​​​
​​

 Uchazeči o vojenské prezenční studium

Přihlášku ke studiu je možné podat vyplněním elektronické přihlášky dostupné na webové stránce Univerzity obrany. 

Po podání přihlášky bude uchazeč kontaktován pracovníkem Rekrutačního střediska (RS) nebo Rekrutačního pracoviště (RP), který mu sdělí termín lékařského vyšetření ve vojenské nemocnici a na sjednané schůzce mu předá s vyšetřením související tiskopisy. Uchazeč bude poučen, jak postupovat při jejich vyplňování. Současně uchazeč podle pokynů podá písemnou žádost o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, žádost o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti a předloží 3 průkazové fotografie.

Ve stanoveném termínu uchazeč absolvuje lékařské vyšetření ve Vojenské nemocnici, po jehož ukončení obdrží Posudek o zdravotní způsobilosti se závěrem lékařské přezkumné komise Vojenské nemocnice. 

Pokud bude uchazeč k vojenskému prezenčnímu studiu přijat (výsledek bude dostupný po zadání kódu uchazeče na https://apl.unob.cz/EprihlaskaV3) a je zdravotně způsobilý, musí neprodleně kontaktovat ​RS (RP) a domluvit si termín schůzky, kde předloží požadované doklady k výběru pro povolání do služebního poměru vojáka z povolání. Podmínkami pro povolání je mimo jiné státní občanství České republiky, věk nad 18 let, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, splnění kvalifikačního předpokladu, ukončení členství v politické straně, hnutí či odborové organizaci. Uchazeč nesmí podporovat, propagovat ani sympatizovat s hnutím, směřujícím k potlačování práv a svobod, hlásajícím národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť.

 Podmínkou pro výběr je na RS nebo RP předložit:

 • občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující statní občanství ČR
 • rozhodnutí o přijetí ke studiu
 • rodný list
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • závěrečná vysvědčení a diplomy absolvovaných škol
 • případně oddací list, rozsudek o rozvodu, rodné listy dětí, doklad o dosažené znalosti cizích jazyků
  a ostatní osvědčení o získané kvalifikaci např. řidičských průkaz
 • 3 průkazové fotografie

vyplnit a podepsat:

 • žádost o povolání do služebního poměru
 • žádost o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti
 • závěrečnou zprávu
 • osobní dotazník s doplňkem
 • životopis
 • čestné prohlášení
 • vojenskou přísahu
 • seznámení s podmínkami služebního poměru
 • přihlášku Vojenské zdravotní pojišťovny

Pokud je uchazeč po splnění podmínek vybrán k povolání do služebního poměru, bude mu prostřednictvím RS (RP) doručeno Rozhodnutí o povolání do služebního poměru dnem 1. 8. s nástupem k vykonání dvouměsíčního kurzu základní přípravy ve výcvikovém zařízení ve Vyškově

Správní poplatek uchazeči hradí v souladu s podmínkami přijímacího řízení zveřejněnými příslušnou fakultou.

Za obsah stránky odpovídá Ivan Tluka
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme