Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Přípravný kurz v Mostě

DOCENDO DISCIMUS

 

Přípravný kurz v Mostě

Přípravný kurz je určen pro uchazeče o vojenské studium v souvislých pětiletých magisterských studijních programech Vojenské technologie – strojní, Vojenské technologie – elektrotechnické a  Kybernetická bezpečnost na Fakultě vojenských technologií (FVT) a Řízení a použití ozbrojených sil na Fakultě vojenského leadershipu (FVL).

 

Přípravný kurz je plánován jako jednodenní a je zdarma


Termín přípravného kurzu v Mostě:              Termín podání přihlášky do přípravného kurzu:

 • 29. února 2020                                 do 21. února 2020

Maximální kapacita jednodenního přípravného kurzu je 70 osob. Minimum pro pořádání kurzu je 20 přihlášených osob.

 

Místo konání 

Přípravný kurz bude probíhat v prostorách Podkrušnohorského gymnázia Most,  Čsl. armády 1530/29,
434 01, Most
(50.5139081N, 13.6367225E).

Harmonogram přípravného kurzu

 

 

Studijní předpoklady pro FVL

 • představení testu studijních předpokladů, jeho zaměření a součásti
 • strategie přípravy na zvládnutí testu studijních předpokladů
 • typové úlohy v testu a jejich řešení
 • přehled studijní literatury


 Studijní předpoklady pro FVT

 • seznámení uchazečů s požadavky na přijímací zkoušku
 • ukázka typových úloh v testu studijních předpokladů
 • řešení a vyhodnocení zkušebního testu, rozbor chyb a postup správného řešení
 • konzultace k další samostatné přípravě


Anglický jazyk

 • seznámení s požadavky na přijímací zkoušku (obtížnost, formát testu)
 • zadání ukázkového testu
 • oprava a zpětná vazba k testu – rozebrání jednotlivých částí, vysvětlení správných odpovědí
 • individuální doporučení k samostudiu


 Tělesná příprava

 • seznámení uchazečů s náplní tělesné výchovy na UO
 • disciplína přijímacího řízení (sedy-lehy) „nanečisto", normy, ukázka provedení, trénink ke splnění 12minutového běhu
 • individuální konzultace k tělesné výchově a tréninkovým plánům
 • trénink posilování a vytrvalosti pod vedením učitelů Centra tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany v Brně


Stravování

Stravování bude řešeno individuálně. Níže najdete pár tipů na restaurace v blízkém okolí:Přihlášení do přípravného kurzu

Přihlásit se do vybraného přípravného kurzu je možné zde na adrese:

https://apl.unob.cz/PripravnyKurzAZkouskaPrihlaseni/

 

Pozvánka s organizačními pokyny a informacemi bude zaslána na kontaktní e-maily uvedené v přihlášce přibližně týden před vybraným termínem přípravného kurzu.


Kontakt

Studijní oddělení Univerzity obrany v Brně
Mgr. Hana Navrátilová, tel.: 973 442 772, e-mail: hana.navratilova@unob.cz   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme