Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Mám po ukončení studia nějaké závazky vůči armádě?

DOCENDO DISCIMUS

 

Mám po ukončení studia nějaké závazky vůči armádě?

Na základě příslušné dohody se studenti vojenského prezenčního studia zavazují ke službě vojáka z povolání v Armádě ČR na dobu studia a po jeho ukončení na dobu dvojnásobku doby trvání studia, u studia spojeného s výcvikem pilotů a letovodů (Studijní program Vojenské technologie strojní, specializace Vojenský pilot) na dobu studia a po jeho ukončení na dobu trojapůlnásobku doby trvání studia (min. 3 roky), u specializované přípravy lékařů, zubních lékařů a farmaceutů do doby získání certifikátu o absolvování základního kmene podle právního předpisu upravujícího podmínky získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta na dobu shodnou s dobou trvání přípravy.

V případě, že voják nesplní závazek k setrvání ve služebním poměru, ke kterému se zavázal při zahájení studia, je povinen uhradit vojenské správě náklady vynaložené na studium podle délky studia a doby trvání služebního poměru po jeho ukončení.

Náhrady za každý měsíc studia (dle Vyhlášky MO č. 265/1999 Sb., v platném znění):

  • studijní programy ve skupině oborů vzdělání Speciální a interdisciplinární obory, spojeném s výcvikem pilotů a letovodů (studijní modul Vojenský pilot), 30 000 Kč;
  • studijní programy ve skupině oborů vzdělání Lékařské vědy a Farmaceutické vědy včetně Specializační přípravy 12 000 Kč;
  • v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu v ostatních studijních programech neuvedených v předchozích bodech 9 000 Kč.

Při předčasném ukončení studia je nově stanoven závazek ke službě podle skutečné doby studia. V případě zájmu neúspěšného studenta o další službu v armádě je jeho setrvání ve služebním poměru možné pouze za předpokladu, že je nalezeno vhodné volné služební místo podle aktuální potřeby resortu. Pokud je místo nalezeno a bývalý student pokračuje ve službě vojáka z povolání do splnění převzatého závazku, povinnost náhrady mu jenom z důvodu ukončení studia nevznikne. Pokud místo nalezeno není, nebo bývalý student sám požádá, je ze služebního poměru propuštěn a je mu stanovena povinnost náhrady nákladů podle výše uvedených ustanovení.

 


Za obsah stránky odpovídá Ivan Tluka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme