Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
KURZ ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVY UNOB 2021

DOCENDO DISCIMUS

 

KURZ ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVY UNOB 2021

2. PRŮBĚH KURZU


Organizace výcviku:

 • Kurz bude v roce 2021 realizován v režimu nepřetržitého vojenského výcviku v termínu 2. 8. – 2. 9. 2021. To znamená, že bude probíhat každý den v týdnu.
 • Výcvik bude probíhat v režimu 15 dnů výcvik, 2 dny volna a 15 dnů výcvik.
 • Činnost bude probíhat každý den v době 5,00 – 22,30 hodin.
 • Budete si moci vyprat věci a k dispozici bude Wi-Fi připojení pro základní komunikaci.
 • Čeká vás teoretická příprava na učebnách, praktický výcvik na cvičištích, příprava vojenského materiálu k výcviku, přesuny do prostoru výcviku a zpět, údržba vojenského materiálu po ukončení výcviku, příprava na příští den, samostatné studium, vyhodnocovací činnost a další úkoly.
 • Výcvik bude organizován od nejjednoduššího ke složitějšímu dle metodické řady. Vše vám bude vysvětleno, ukázáno a následně s vámi opakovaně procvičováno.
 • Určená doba pro výcvik bude využívána efektivně. Výcvik bude veden s vysokou intenzitou tak, aby každý poznal své možnosti při podávání extrémních výkonů a upevňoval tak svoji sebedůvěru. Z těchto důvodů budete v průběhu výcviku vystavováni zvýšenému fyzickému a psychickému zatížení.
 • V průběhu základní přípravy bude navíc realizován i dvoudenní komplexní polní výcvik v terénu, včetně nocí.
 • Uvolňování z kurzu lze povolit pouze ve zcela výjimečných případech.
 • Kurz bude rozdělen do výcvikových skupin. Skupinám budou velet profesionální instruktoři úseku základní přípravy. Pomocnými instruktory budou studenti 3. ročníku UO. Tito studenti Vám ochotně odpoví na otázky týkající se studia, režimu vojenského života a možnosti trávení volného času v Brně.
 • V průběhu kurzu bude organizováno představení příslušných fakult UO a setkání s děkanem, případně proděkany fakult univerzity obrany.  
 • V průběhu Vašeho kurzu bude příležitostně na výcviku přítomen vrchní praporčík UO
  št.prap. Milan Helekal.
 • Po skončení nepřetržitého výcviku budete mít zasloužené volno za nepřetržitý vojenský výcvik (3. 9. – 24. 9. 2021).
 • 27. 9. 2021 nastoupíte na Univerzitu obrany.

 

Harmonogram kurzu

1. týden 2. 8. – 8. 8. 2021

Dne 2. 8. 2021 od 7,00 – nástup do Kurzu základní přípravy (ubytování den před nástupem nebude zabezpečeno)

 • První týden slouží k administrativním věcem (prezence a zařazení do výcvikového kurzu, vstupní lékařské prohlídky, výdej výstroje a výdej materiálu na výcvikových jednotkách a povinná školení).
 • Zahajujeme teoretickou výuku na učebnách v celém spektru předmětů, v kombinaci s pořadovou přípravou, tělesnou přípravou, taktickou přípravou a nácviky se zbraněmi (manipulace se zbraní, rozebírání a skládání zbraní, nácviky úkonů při střelbě, řešení závad zbraní apod.).
 • Týden zakončíme vstupním přezkoušením z tělesné přípravy.
 • Celý týden bude ve znamení tempa nižší intenzity.

ČASY PŘÍCHODŮ K REGISTRACI DLE MÍSTA TRVALÉHO POBYTU (změna vyhrazena v souladu s epidemiologickou situací)

 • 08:00 – 11:30 hod. - Morava a Slezsko
 • 11:30 – 15:00 hod. - Čechy

2. týden 

 • Výcvik pojede již v plné intenzitě v celé škále předmětů. Praktický výcvik bude prováděn na cvičištích v kasárnách.
 • Hlavní úsilí bude směřováno na střeleckou a taktickou přípravu.
 • Pokud nedojde k projevům onemocnění COVID-19, budou prováděny přesuny a výcvik standartním způsobem bez rozestupů.

3. týden 

 • 3. týden pokračujeme v nácvicích střelecké přípravy.
 • Budou probíhat nácviky v taktické přípravě a překonávání překážek na překážkové dráze, ohňové dráze, dráze bojovníka a dráze NATO.
 • Týden zakončíme výstupním přezkoušením z tělesné přípravy a zahájíme komplexní výcvik.

4. týden

 • Na začátku 4. týdne ukončíme polní výcvik.
 • Poslední tři dny věnujeme výstupním lékařským prohlídkám, ošetření materiálu a zbraní, vracení půjčeného materiálu a vyhodnocení kurzu. Poslední den vyhodnotíme kurz v jednotlivých skupinách, provedeme úklid a předání pokojů a kurz zakončíme.

Po ukončení kurzu základní přípravy odjedete z Vyškova s veškerým materiálem domů k čerpání volna za výcvik. Je nutné si zabezpečit odvoz vzhledem k množství výstroje a osobních věcí.Za obsah stránky odpovídá Hana Šottníková


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme