Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
KURZ ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVY UNOB 2022

DOCENDO DISCIMUS

 

KURZ ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVY UNOB 2022

5. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI


Zařazení po nástupu do kurzu

 • Od nástupu do kurzu ve Vyškově až po přechod na Univerzitu obrany budete v hodnosti vojína (čekatele).

Zkušební doba

 • Od prvního dne přijetí do služebního poměru běží tříměsíční zkušební doba.
 • Velitel nebo vy sami můžete zrušit služební poměr ve zkušební době bez uvedení důvodu.
 • Služební poměr zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém by vám bylo doručeno rozhodnutí o zrušení služebního poměru ve zkušební době. Totéž platí v případě, kdy byste písemné oznámení podávali vy.
 • Rozhodnutí nebo písemné oznámení o zrušení služebního poměru ve zkušební době musí být doručeno druhé straně nejpozději 5 dnů před dnem, kdy má služební poměr zaniknout.

Vojenská přísaha

 • Slavnostní vojenská přísaha se bude konat v závislosti na aktuální epidemiologické situace buď slavnostním způsobem na veřejnosti za přítomnosti rodin a přátel vás, nových studentů Univerzity obrany, nebo individuálně podpisem textu vojenské přísahy.


Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme