Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

DOCENDO DISCIMUS

 

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

Do programu Erasmus+ mohou být zapojeny veřejné, státní a soukromé vysoké školy, které vlastní Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+.
 
Univerzita obrany získala ECHE na období let 2014-2020:
 
 
 
Charter number 244707-LA-1-2014-1-CZ-E4AKA1-ECHE
ERASMUS ID kód Univerzity obrany v Brně je CZ BRNO10
 
 
Mobility mohou probíhat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+
a to na základě uzavřených meziinstitucionálních dohod.
 
 
Zapojené školy:
 
 
 
 
 
země Zapojené do erasmus+:
 
Členské státy EU:
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
Nečlenské státy EU:
Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Norsko, Turecko
 
Za obsah stránky odpovídá Hana Vlachová
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube