Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

DOCENDO DISCIMUS

 

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

Do programu Erasmus+ mohou být zapojeny veřejné, státní a soukromé vysoké školy, které vlastní Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+.
 
Univerzita obrany získala ECHE na období let 2014-2020:
 
 
 
Charter number 244707-LA-1-2014-1-CZ-E4AKA1-ECHE
ERASMUS ID kód Univerzity obrany v Brně je CZ BRNO10
 
 
Mobility mohou probíhat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+
a to na základě uzavřených meziinstitucionálních dohod.
 
 
Zapojené školy:
 
 
 
 
země Zapojené do erasmus+ (28 zemí):
 
Členské státy EU:
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, 
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
Země EHP: Norsko, Island, Lichtenštejnsko 
Kandidátské země: Turecko, Republika Severní Makedonie, Srbsko
 
Za obsah stránky odpovídá Hana Vlachová
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme