Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Vstup občanů České republiky do objektů Univerzity obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Vstup občanů České republiky do objektů Univerzity obrany

 

Ke vstupu do objektů UO opravňují:

- „Jednotný průkaz MO“ (s uvedením čísla 2994, červené MO - I);

- „Průkaz hotovostní směny MO“ (s označením červené MO – X);

- „Průkaz studenta UO“;

- dočasná průkazka ke vstupu (platná ve spojení s průkazem totožnosti);

- průkazky ke vstupu pro strávníky – mimo AČR platné pro konkrétní objekt.

 

dále doklady vydané na základě:

   schváleného organizačního nařízení – pouze v trvalém doprovodu pověřené osoby a platné ve spojení s průkazy totožnosti účastníků návštěvy;

   seznamu osob (formou „Služebního lístku“) za účelem např. provedení prací, účasti na konferenci, jednání apod., podepsaný „oprávněnou osobou“ – pouze v trvalém doprovodu pověřené osoby a platné ve spojení s průkazy totožnosti účastníků návštěvy.

 

Při pohybu v objektech UO je stanovena povinnost nosit na viditelném místě příslušné oprávnění ke vstupu do objektu (Průkazku/Průkaz), případně visačku "Návštěva" po celou dobu pobytu v objektu. Osobu, která nesplňuje tuto povinnost je ochranná směna (ostraha) oprávněna vyzvat k prokázání oprávněnosti vstupu do objektu (pohybu v něm).

​​
Za obsah stránky odpovídá Luděk Mašek
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme