Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Elektronické informační zdroje

DOCENDO DISCIMUS

 

Elektronické informační zdrojePodmínky využívání elektronických informačních zdrojů jsou upraveny licenčními smlouvami jednotlivých zdrojů. Hromadné stahování dat přesahující vlastní studijní a výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může zapříčinit zablokování přístupu k licenčním zdrojům pro celou univerzitu.


Odkazy do plnotextových zdrojů:

ProQuest Military 

Vojenství, mezinárodní vztahy, politologie, kriminologie, obrana, letectví, vesmírné lety, transport, stavebnictví.


Science Direct 

Medicína, přírodní vědy, inženýrské obory, management, ekonomie, sociální vědy.


Springer Link 

Přírodní vědy, výpočetní technika, ekonomie, společenské vědy.


IEEE Xplore 

Elektroinženýrství a informatika, technologické systémy, automatika, jaderná fyzika, dopravní technika.


EBSCO Humanitní a společenské vědy. Akademická databáze je dostupná vzdáleným přístupem https://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze. Na základě smluvního vztahu mezi Moravskou zemskou knihovnou a Univerzitou obrany je zabezpečen volný přístup studentů a zaměstnanců UO k tištěným i elektronickým zdrojům MZK. Zaregistrujte se zdarma v Moravské zemské knihovně a získáte nepřebernou náruč studijních materiálů.


VOLNĚ DOSTUPNÁ ODBORNÁ DATABÁZE informací o chemických látkách, vlastnostech, strukturních vzorcích, molekulárních popisech, toxicitě, výrobě, použití: http://www.chemspider.com.

 

LICENCOVANÉ CITAČNÍ DATABÁZE

Web of Science

Journal Citation Reports

SCOPUS


Za obsah stránky odpovídá Stanislava Šodková
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme