Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Dny otevřených dveří FVL a FVT

DOCENDO DISCIMUS

 

Dny otevřených dveří FVL a FVT


Dny otevřených dveří pro zájemce o studium na Fakultě vojenského leadershipu a Fakultě vojenských technologií se uskuteční:

6. prosince 2018

24. ledna 2019

7. února 2019

7. března 2019

4. dubna 2019


Den otevřených dveří je určen všem zájemcům o vojenské i civilní studium na Fakultě vojenského leadershipu UO a Fakultě vojenských technologií UO. V rámci vojenského studia jsou prioritními směry vzdělávání na těchto fakultách pětileté magisterské stu​dijní programy orientované na přípravu velitelského a zabezpečujícího personálu AČR, a to ve studijních oborech Řízení a použití ozbrojených sil a Vojenské technologie.
V rámci civilního studia se budou moci uchazeči hlásit do pěti studijních oborů na Fakultě vojenských technologií, například Zbraně a munice, Technologie pro ochranu majetku a osob nebo Komunikační a informační technologie. Absolventi těchto oborů najdou uplatnění ve výzkumných ústavech, bezpečnostních agenturách a v rámci firem a podniků českého obranného a bezpečnostního průmyslu.


1. MÍSTO KONÁNÍ A ORGANIZACE DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

Místem konání Dne otevřených dveří je areál kasáren Univerzity obrany, ulice Šumavská č. 2, Brno, GPS: 49°12'45.314"N, 16°35'56.344"E. Sraz účastníků je nejpozději v 9.00 a v 11.30 hodin ve velkokapacitních posluchárnách, a to 5B Fakulta vojenského leadershipu UO a 5A Fakulta vojenských technologií UO.

  Program Dne otevřených dveří 

08.00Otevření areálu kasáren pro návštěvníky, zahájení ukázek ručních zbraní, dělostřeleckých a ženijních prostředků
09.00 - 10.30

Prezentační přednášky ve velkokapacitních posluchárnách:

5B – Fakulta vojenského leadershipu 

5A – Fakulta vojenských technologií

10.00 - 13.00Ukázky speciálních laboratoří a exponátů kateder FVT v kasárnách Šumavská
10.00 - 14.00 Podávání přihlášek a realizace personálních opatření Rekrutačního střediska Morava
10.30 Ukázka taktických činností na nástupišti kasáren
10.50 Ukázka boje zblízka MUSADO MCS na nástupišti kasáren
11.30 -  13.00

Prezentační přednášky ve velkokapacitních posluchárnách:

5B – Fakulta vojenského leadershipu 

5A – Fakulta vojenských technologií

13.00 - 14.00Seznámení s testem studijních předpokladů FVL na posluchárně 5B

Představitelé fakult zde podají zájemcům o studium základní informace o fakultách, otevíraných studijních programech a oborech, uplatnění absolventů, přijímacím řízení, zabezpečení studentů apod., a odpoví na otázky z řad uchazečů o studium. Po těchto prezentacích a besedách bude následovat prohlídka speciálních laboratoří Fakulty vojenských technologií. 

Na Dni otevřených dveří budou zájemcům o studium poskytnuty tištěné materiály s informacemi o fakultách a otevíraných studijních programech. 

 

 


2. Nabídka pro uchazeče o vojenské studium 

Uchazeči o studium, kteří se v průběhu Dne otevřených dveří rozhodnou podat přihlášku k vojenskému studiu na Univerzitě obrany, mohou od 10.00 – 14.00 hodin využít na místě pomoci profesního poradce z rekrutačních středisek AČR. 

 

Doporučený postup:  

  1. Uchazeči si na počítačové učebně (přístup označen šipkami) vyplní elektronickou verzi přihlášky ke studiu.
  2. Uchazečům bude k dispozici pracovník studijní skupiny příslušné fakulty, který poradí a pomůže s vyplněním přihlášky.
  3. Profesní poradce z rekrutačního střediska zahájí s uchazečem úkony nutné k povolání do služebního poměru vojáka z povolání. 
 

Výhody:  

  1. Uchazeči ušetří jednu cestu do rekrutačního střediska (Praha, Brno) nebo na rekrutační pracoviště (Liberec, Ústí nad Labem, Plzeň, Pardubice, České Budějovice, Olomouc, Jihlava, Ostrava).  3. PŘÍJEZD K OBJEKTU KASÁREN UO 

 

Doprava od hlavního nádraží ČD

 

Z hlavního nádraží tramvají městské hromadné dopravy číslo 1, směr Řečkovice. Vystoupíte na zastávce Šumavská (cca 12 minut jízdy). Poté se vrátíte asi 40 m zpět a dáte se vpravo na ulici Šumavská. Vchod do kasáren je po 60 m vpravo. 

   

Doprava od Centrálního autobusového nádraží „Zvonařka“

 

Tramvají městské hromadné dopravy číslo 12 (směr Technologický park). Vystoupíte na zastávce Klusáčkova (cca 15 minut jízdy). Poté se vrátíte asi 60 m  zpět a dáte se vlevo na ulici Šumavská. Pěšky sejdete ulicí Šumavská, kde po asi 200 m je vchod do kasáren na levé straně ulice.

   

Doprava od autobusového nádraží „Grand“

 

Konečné stanice některých expresních autobusových linek jsou na autobusovém nádraží naproti hotelu Grand (vedle hlavního nádraží ČD). Stačí jen přejít na zastávky tramvajových linek u hlavního nádraží a nastoupit do tramvaje číslo 1, směr Řečkovice. Vystoupíte na zastávce Šumavská (cca 12 minut jízdy). Poté se vrátíte asi 40 m zpět a dáte se vpravo na ulici Šumavská. Vchod do kasáren je po 60 m vpravo. 

 

Motorizovaní návštěvníci

 

Pokud přijedete autem, můžete parkovat přímo v areálu kasáren Šumavská na vyhrazeném parkovišti.

  

Jízdné v městské hromadné dopravě

 

Před nástupem do vozu je nutné si zakoupit jízdenku MHD v ceně 25,00 Kč (v novinových stáncích nebo prodejních automatech na zastávce) a po nástupu do vozu ji neprodleně označit ve značkovači.​


Za obsah stránky odpovídá Pavel Pazdera
   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube