Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Dny otevřených dveří FVL a FVT

DOCENDO DISCIMUS

 

Dny otevřených dveří FVL a FVT


Dny otevřených dveří Fakulty vojenských technologií a Fakulty vojenského leadershipu se budou konat

 • 7. listopadu 2020 (sobota)
 • 3. prosince 2020 (čtvrtek)
 • 14. ledna 2021 (čtvrtek)
 • 4. února 2021 (čtvrtek)

Den otevřených dveří je určen všem zájemcům o vojenské i civilní studium na Fakultě vojenského leadershipu UO a Fakultě vojenských technologií UO. V rámci vojenského studia jsou prioritními směry vzdělávání na těchto fakultách pětileté magisterské stu​dijní programy orientované na přípravu velitelského a zabezpečujícího personálu AČR, a to ve studijních programech Řízení a použití ozbrojených sil, Vojenské technologie strojní, Vojenské technologie elektrotechnické a Kybernetická bezpečnost.
 

1. MÍSTO KONÁNÍ A ORGANIZACE DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Místem konání Dne otevřených dveří je areál kasáren Univerzity obrany, ulice Šumavská č. 2, Brno, GPS: 49°12'45.314"N, 16°35'56.344"E. Sraz účastníků je nejpozději v 9.00 a v 11.30 hodin ve velkokapacitních posluchárnách, a to 5B Fakulta vojenského leadershipu a 5A Fakulta vojenských technologií.

Program Dne otevřených dveří

08.00 Otevření areálu kasáren pro návštěvníky
08.00 – 13.30 Ukázka kolové obrněné techniky, ručních zbraní, dělostřeleckých a ženijních prostředků, protiletadlových prostředků a prostředků Vojenské policie
09.00 - 10.30

Prezentační přednášky:

5A – Fakulta vojenských technologií (FVT)

5B – Fakulta vojenského leadershipu (FVL)

10.00 - 13.30 Ukázky speciálních laboratoří a exponátů kateder FVT 
10.00 - 14.00 Podávání přihlášek
10.30 - 11.00
​Ukázka jídelny
11.00 Ochutnávka vojenského guláše
11.30 -  12.45

Prezentační přednášky:

5A – Fakulta vojenských technologií (FVT)

5B – Fakulta vojenského leadershipu (FVL)

13.00 -  14.00
​Prohlídka atletického stadionu a ubytování studentů v kasárnách Jana Babáka (přesun autobusem)


Představitelé fakult zde podají zájemcům o studium základní informace o fakultách, otevíraných studijních programech a oborech, uplatnění absolventů, přijímacím řízení, zabezpečení studentů apod., a odpoví na otázky z řad uchazečů o studium. Po těchto prezentacích a besedách bude následovat prohlídka speciálních laboratoří Fakulty vojenských technologií. 

Na Dni otevřených dveří budou zájemcům o studium poskytnuty tištěné materiály s informacemi o fakultách a otevíraných studijních programech. 
 

2. Nabídka pro uchazeče o vojenské studium 

Uchazeči o studium, kteří se v průběhu Dne otevřených dveří rozhodnou podat přihlášku k vojenskému studiu na Univerzitě obrany, mohou od 10.00 – 14.00 hodin využít na místě pomoci profesního poradce z rekrutačních středisek AČR. 

Doporučený postup:  

 1. Uchazeči si na počítačové učebně (přístup označen šipkami) vyplní elektronickou verzi přihlášky ke studiu.
 2. Uchazečům bude k dispozici pracovník studijní skupiny příslušné fakulty, který poradí a pomůže s vyplněním přihlášky.
 3. Profesní poradce z rekrutačního střediska zahájí s uchazečem úkony nutné k povolání do služebního poměru vojáka z povolání. 

Výhody:  

Uchazeči ušetří jednu cestu do rekrutačního střediska (Praha, Brno) nebo na rekrutační pracoviště (Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Plzeň, Hradec Králové, Pardubice, České Budějovice, Olomouc, Jihlava, Ostrava, Zlín).  

Uchazeči rovněž na místě najdou zástupce VoZP ČR, kteří je budou informovat o nabídce pojišťovny pro vojáky a jejich rodinné příslušníky a službách, které poskytuje. Zájemcům pomohou a poradí i s vyplněním přihlášky. 

3. PŘÍJEZD K OBJEKTU KASÁREN UO 


Doprava od hlavního nádraží ČD

Z hlavního nádraží tramvají městské hromadné dopravy číslo 1, směr Řečkovice. Vystoupíte na zastávce Šumavská (cca 12 minut jízdy). Poté se vrátíte asi 40 m zpět a dáte se vpravo na ulici Šumavská. Vchod do kasáren je po 60 m vpravo. 

 

Doprava od Centrálního autobusového nádraží „Zvonařka“

Tramvají městské hromadné dopravy číslo 12 (směr Technologický park). Vystoupíte na zastávce Klusáčkova (cca 15 minut jízdy). Poté se vrátíte asi 60 m  zpět a dáte se vlevo na ulici Šumavská. Pěšky sejdete ulicí Šumavská, kde po asi 200 m je vchod do kasáren na levé straně ulice.

 

Doprava od autobusového nádraží „Grand“

Konečné stanice některých expresních autobusových linek jsou na autobusovém nádraží naproti hotelu Grand (vedle hlavního nádraží ČD). Stačí jen přejít na zastávky tramvajových linek u hlavního nádraží a nastoupit do tramvaje číslo 1, směr Řečkovice. Vystoupíte na zastávce Šumavská (cca 12 minut jízdy). Poté se vrátíte asi 40 m zpět a dáte se vpravo na ulici Šumavská. Vchod do kasáren je po 60 m vpravo. 

 

Motorizovaní návštěvníci

Pokud přijedete autem, můžete parkovat přímo v areálu kasáren Šumavská na vyhrazeném parkovišti.

 

Jízdné v městské hromadné dopravě

Před nástupem do vozu je nutné si zakoupit jízdenku MHD v ceně 25,00 Kč (v novinových stáncích nebo prodejních automatech na zastávce) a po nástupu do vozu ji neprodleně označit ve značkovači.​


Za obsah stránky odpovídá Lenka Dvořáková

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme