Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Základní informace o ZO ČMOSA na Univerzitě obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Základní informace o ZO ČMOSA na Univerzitě obrany

 

1. Základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády (ČMOSA) je součástí odborového svazu, který sdružuje zejména zaměstnance v pracovním poměru k zaměstnavatelským subjektům v působnosti Ministerstva obrany České republiky.

2. Základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády na Univerzitě obrany (ZO ČMOSA na UO) je samostatnou právnickou osobou, organizační číslo 25-0429-3702.

3. Sídlem ZO ČMOSA na UO je Kounicova 65, 662 10 Brno.

4. IČO: 62156829.

5. Základním posláním ZO ČMOSA na UO je chránit a obhajovat všemi zákonnými prostředky práva, oprávněné zájmy a potřeby svých členů, zejména v oblasti pracovněprávní, platové, sociální včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zlepšování pracovních podmínek.

6. Orgány ZO ČMOSA na UO jsou:

   a) konference volených delegátů,

   b) pětičlenný závodní výbor; řádná schůze závodního výboru se koná každý měsíc mimo měsíce srpna,

   c) tříčlenná revizní komise; řádné zasedání revizní komise se koná jednou za dva měsíce.

7. ZO ČMOSA na UO je rozdělena do čtyř odborových úseků v čele úsekovými důvěrníky.

8. Kancelář: Kounicova 44, 1. patro, dveře č. 151.

9. Kontakty:

   a) písemný - Základní organizace ČMOSA na Univerzitě obrany

                     Kounicova 65

                     662 10 Brno

   b) telefonický - 973 442 518

   c) e-mailový - Nadezda.Kupcikova@unob.cz

10. Odkaz na webovou stránku ČMOSA - http://cmosa.cmkos.cz/​

Za obsah stránky odpovídá Miloslav Havlín
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme