Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Školní pluk
Univerzita obrany

Vojensko-odborná příprava studentů

DOCENDO DISCIMUS

 

Vojensko-odborná příprava studentů

Za účelem prohloubení znalostí a dovedností ze základního výcviku u Vojenské akademie ve Vyškově a udržení návyků z polní přípravy u Univerzity obrany školní pluk plánuje, organizuje a řídí vojensko-odbornou přípravu studentů. 

V součinnosti s fakultami Univerzity obrany a útvary AČR provádí výuku a výcvik v předmětech střelecké, pořadové, taktické, průzkumné, ženijní, spojovací, topografické, zdravotnické přípravy, ochrany proti zbraním hromadného ničení a vojenského práva. 

Studenti při plnění úkolů v jednotlivých předmětech přípravy získávají schopnost analytického a kreativního myšlení, rozvoj velitelských dovedností a návyků potřebných k vedení základních bojových činností malých jednotek.
Za obsah stránky odpovídá Martin Bursa


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme