Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Školní pluk
Univerzita obrany

Spolupráce s útvary a zařízeními AČR

DOCENDO DISCIMUS

 

Spolupráce s útvary a zařízeními AČR

​V průběhu celého studia jsou studenti systematicky vedení k oborové participaci s vybranými vojenskými útvary a zařízeními AČR. Spolupráce je zaměřena na rozvoj jejich vědomostí, dovedností a návyků při provádění vojensko odborné přípravy a schopnosti realizovat činnost u bojových jednotek v rámci vojskových stáží, odborných praxí a taktických cvičení. 

Vybraní studenti jsou vysíláni za účelem prezentace studijních programů Univerzity obrany na různé významné celoarmádní akce, jako např. BAHNA (Den pozemního vojska AČR), CIAF (mezinárodní letecký den), Cihelna (Den sil podpory AČR), Summer a Winter Survival, POKOS (Příprava občanů k obraně státu), Dny NATO a dny otevřených dveří různých útvarů a zařízení AČR, kde studenti mají jedinečnou možnost rozvíjet odborné kontakty a vzájemně součinit s vojáky jednotlivých druhů vojsk.Za obsah stránky odpovídá Martin Bursa


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme