Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Školní pluk
Univerzita obrany

Organizace a podmínky vojenského života studentů

DOCENDO DISCIMUS

 

Organizace a podmínky vojenského života studentů

​Studenti jsou určováni k provádění základních velitelských činností s odpovídající mírou kompetencí a zodpovědnosti při velení jednotce. Při plnění úkolů v průběhu dozorčí služby a ochranné směny se u studentů vytváří soubor postojů, schopností a zkušeností, které jsou nezbytné pro výkon služební činnosti u útvaru a zařízení AČR. 


Studenti jsou vedeni k osobnímu plánování a průběžnému plnění svých povinností, kázni, rozpoznávání priorit při plnění úkolů, přijímání vlastního úsudku v problémových situacích, dodržování pravidel pro nošení vojenského stejnokroje, vojenské zdvořilosti, týmové práci a nesení osobní odpovědnosti za své rozhodnutí.Za obsah stránky odpovídá Martin Bursa


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme