Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Školní pluk
Univerzita obrany v Brně

Školní pluk

DOCENDO DISCIMUS

 

Školní pluk

MOTTO ŠKOLNÍHO PLUKU
Příprava budoucího důstojníka musí být taková, 
aby byl schopen přivést své podřízené k vítězství.
 

Školní pluk je

organizační jednotka, která komplexně řídí, organizuje a zabezpečuje studenty vojenského prezenčního studia.

V oblasti své působnosti zodpovídá za udržování kázně, režim vojenského života, realizaci služebních náležitostí, řešení osobních záležitostí a zapojení studentů do vzdělávacích, výcvikových a společenských aktivit.

Výchovným působením rozvíjí osobnostní a kompetenční profil studentů-budoucích vojenských profesionálů, formuje jejich morální a etické postoje a vytvářípředpoklady pro respektování hodnot příslušníka ozbrojených sil České republiky.
  


Aktuality ze života školního pluku

Noví rotmistři se probojovali do pátého ročníku

14. 11. 2018

• Další článek řetězce slavnostních povýšení studentů Univerzity obrany připojili posluchači pátého ročníku, kteří od velitele školního pluku plukovníka Jaroslava Krále převzali osvědčení o jmenování do hodnosti rotmistrů. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v obnovené královské kapli hradu Špilberk.
Více...

Noví desátníci převzali insignie u rotundy svaté Kateřiny ve Znojmě

6. 11. 2018

• Obyvatelům i návštěvníkům historického centra Znojma se v úterý vpodvečer naskytl neobvyklý pohled. Sto šedesát studentů druhého ročníku obou brněnských fakult Univerzity obrany křivolakými uličkami pochodovalo do areálu znojemského hradu, kde byli u rotundy svaté Kateřiny slavnostně povýšeni do hodnosti desátníka.
Více...

Kam se poděla sedmá rota?

21. 5. 2018

• Název známého francouzského filmu jsme si vypůjčili proto, abychom ukázali, do jakých mimoškolních aktivit se příslušníci této součásti školního pluku Univerzity obrany v poslední době zapojili po splnění svých studijních a výcvikových povinností. Tyto aktivity přispívají k prezentaci jediné vojenské vysoké školy v České republice na veřejnosti, ale také pomáhají potřebným.
Více...

Blahopřeji, pane desátníku!

6. 10. 2015

• Oslovení uvedené v titulku tohoto článku slyšelo v pondělí 5. října poprvé 94 příslušnic (ty samozřejmě v přechýlené podobě) a příslušníků 1. a 5. roty školního pluku Univerzity obrany, jež byli na začátku druhého roku svého vysokoškolského studia povýšeni do první poddůstojnické hodnosti. Ceremoniál povýšení probíhal v prostorách kasáren v Šumavské ulici.
Více...

Studenti UO přísahali věrnost České republice

29. 10. 2014

• Za přítomnosti prezidenta republiky, ministra obrany, náčelníka Generálního štábu AČR, rektora-velitele UO a dalších vysokých státních a armádních představitelů se včera na Hradčanském náměstí uskutečnila slavnostní vojenská přísaha nových studentů Univerzity obrany – vojáků Armády České republiky.
Více...

Na Hradě přísahali noví vojáci

29. 10. 2013

 Za přítomnosti prezidenta republiky, ministra obrany, náčelníka Generálního štábu AČR a dalších vysokých státních a armádních představitelů se v pondělí 28. října 2013 na Hradčanském náměstí uskutečnila slavnostní přísaha vojáků Armády ČR.
Více...

 


Za obsah stránky odpovídá Zdeněk Vlasák


​ETICKÝ KODEX


ODVAHA 
„Neboj se rozhodnout a přijímat nové výzvy, měj sílu překonat složité, nebo nebezpečné situace.“

ODPOVĚDNOST 
„Uvědomuj si své povinnosti, projevuj iniciativu, samostatnost a tvořivost.“

ODDANOST 
„Buď oddaný své zemi a její armádě a loajální ke svým nadřízeným, respektuj své spolupracovníky a podřízené.“

OBĚTAVOST 
„Dej víc, než dostáváš, úspěch celku stojí výš než úspěch tvůj.“

ČEST 
„Buď přímý a zásadový, jednej vždy čestně, dodržuj své slovo, poslání vojáka tě zavazuje.“


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme