Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Školní pluk
Univerzita obrany

Školní pluk

DOCENDO DISCIMUS

 

Školní pluk

MOTTO ŠKOLNÍHO PLUKU
Příprava budoucího důstojníka musí být taková, 
aby byl schopen přivést své podřízené k vítězství.
 

Školní pluk je

organizační jednotka, která komplexně řídí, organizuje a zabezpečuje studenty vojenského prezenčního studia.

V oblasti své působnosti zodpovídá za udržování kázně, režim vojenského života, realizaci služebních náležitostí, řešení osobních záležitostí a zapojení studentů do vzdělávacích, výcvikových a společenských aktivit.

Výchovným působením rozvíjí osobnostní a kompetenční profil studentů-budoucích vojenských profesionálů, formuje jejich morální a etické postoje a vytváří předpoklady pro respektování hodnot příslušníka ozbrojených sil České republiky.


Lidé školního pluku


plk. Ing. Luděk KRČ
velitel školního pluku

pplk. Ing. Martin BURSA
Zástupce velitele školního pluku

pplk. Ing. Jaroslav KUŽEL
Náčelník štábu školního pluku
​​mjr. Ing. Lenka SEDLÁKOVÁ
zástupkyně náčelníka štábu školního pluku​
nadpraporčík ​Martin KRUŠINA
vrchní praporčík školního pluku


  


Aktuality ze života školního pluku

Získáváme nové dovednosti pro praxi

26. 8. 2020

• Vím sice, že lávu pod povrchem Země nazýváme magmatem, ale jinak z gymnázia moc praktických dovedností nemám. Když jsem si to uvědomil, chtěl jsem se naučit i praktické věci, získat jiné dovednosti a možná i něco zajímavého zažít. To ve mně posílilo přesvědčení studovat vysokou vojenskou školu.
Více...

Karanténa po telefonu

27. 6. 2020

• V průběhu boje s pandemií SARS-CoV-2 se na 90 studentů Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové aktivně zapojilo do projektu Chytrá karanténa. Nasazeni byli studenti všech oborů, které fakulta nabízí – medici, farmaceuti, zdravotničtí záchranáři i zubaři. Rozmístěni jsme byli dle aktuální potřeby na hygienické stanice po celé republice a bezprostředně po zaškolení se podíleli na provádění epidemiologického šetření.
Více...

Studenti UO vyzkoušeli ovládání tanku

2. 4. 2020

• V průběhu února jsem měl se skupinou doplňkové přípravy příležitost zúčastnit se exkurze k 73. tankovému praporu Přáslavice. Na začátku exkurze nás velitel praporu seznámil s historií, technikou a úkoly tohoto našeho jediného tankového praporu.
Více...

Výcvik v estonské zimě

11. 3. 2020

• Ve dnech 27. ledna až 6. února 2020 jsme dostali příležitost zúčastnit se mezinárodního kurzu Infantry Officer Winter Warfare Basic Module, který byl organizován estonskou Vojenskou akademií v Tartu. Cílem kurzu bylo zdokonalení znalostí o působení jednotky v terénu v zimním období.
Více...

Výcvik se slovenskými kadety

27. 2. 2020

• V druhém únorovém týdnu jsem se společně s 9 studenty druhého ročníků Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany účastnila výcviku ve vojenském výcvikovém prostoru Kamenice nad Cirochou na Slovensku. Po příjezdu jsme byli rozděleni do jednotlivých družstev slovenských kadetů druhého ročníku Akademie ozbrojených sil M. R. Štefánika, se kterými jsme plnili úkoly podle jejich výcvikového plánu.
Více...

Nový objekt pro výcvik boje v zastavěné oblasti

7. 2. 2020

• V posledních letech se vedení bojových operací stále více přesouvá do městských aglomerací a v důsledku toho roste potřeba jednotek věnovat se problematice boje v zastavěné oblasti.
Více...

 


Za obsah stránky odpovídá Martin Bursa


​ETICKÝ KODEX


ODVAHA 
„Neboj se rozhodnout a přijímat nové výzvy, měj sílu překonat složité, nebo nebezpečné situace.“

ODPOVĚDNOST 
„Uvědomuj si své povinnosti, projevuj iniciativu, samostatnost a tvořivost.“

ODDANOST 
„Buď oddaný své zemi a její armádě, loajální ke svým nadřízeným a respektuj své podřízené. Buď hrdý na příslušnost ke své jednotce a odbornosti.“

OBĚTAVOST 
„Dej všechno, dej víc, než dostáváš, úspěch celku stojí výš,
než úspěch tvůj.“

ČEST 
„Buď upřímný a zásadový, dodržuj své slovo. Buď slušný, pravdomluvný a skromný, poslání vojáka tě zavazuje.“   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme