Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Zástupce rektora

DOCENDO DISCIMUS

 

Zástupce rektora

plk. gšt. Ing. Alois Matýzka


 

Telefon:  973 444 952 
E-mail:  alois.matyzka@unob.cz
Pracoviště:  Kounicova 65 


Alois Matýzka se narodil 26. října 1967 v Jindřichově Hradci. Po složení maturitní zkoušky v roce 1986 na Vojenském gymnáziu Jana Žižky z Trocnova v Opavě absolvoval s vyznamenáním studium na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově, obor velitelsko-inženýrský ženijní. Po ukončení studia nastoupil postupně do posádek Jihlava (1990), Mierovo (SR 1992), Brno (1993), Rebešovice (1994) a Brno (1995–2004), kde vykonával funkce velitele roty a náčelníka služby v oborech ženijní, letištní, letecké a logistické podpory. Velitelské zkušenosti získal ve funkcích náčelníka štábu letecké opravárenské základny v Brně, velitele letky oprav letecké nadzvukové techniky v Čáslavi a velitele letky oprav letecké techniky v Náměšti nad Oslavou. Operační zkušenosti pak ve funkci náčelníka operačního odboru letecké základny v Čáslavi.

Od roku 2013 zastával funkci náčelníka štábu 22. základny vrtulníkového letectva v Sedleci u Náměště nad Oslavou. Od 1. ledna 2019 vykonává funkci zástupce rektora Univerzity obrany v Brně.

Zahraniční zkušenosti získal v misi v Afghánistánu, kde se podílel na nastavení systému údržby vrtulníků Mi-24 a výcviku personálu Afghánských vzdušných sil. Absolvoval právnický kurz na Univerzitě Karlově v Praze, kurz pro vyšší důstojníky a kurz Generálního štábu na Univerzitě obrany.

Plukovník gšt. Ing. Alois Matýzka se v roce 2006 umístil na 3. místě v soutěži náčelníka GŠ AČR o manažera roku, významným způsobem se zasadil o znovuprovádění revizí R-3 na letounech L-39 ZA a revizí R-I na vrtulnících Mi-24. Pod jeho velením získala letka oprav letecké techniky jako první v AČR certifikát o shodě s normou ISO 9001. Aktivně prosazuje nové přístupy ke zvládání administrativy AČR, zejména aplikaci DEPO pro zpracování denních rozkazů velitele a program MOODLE jako nástroj pro provádění e-learningových školení. U 22. zVrL zavedl nový systém servisu a oprav EZS a EKV. Je spoluautorem sady ochozů a montážních plošin pro údržbu vrtulníků řady Mi a univerzální polní postele pro využití v zahraničních misích. Má bohaté zkušenosti v oblasti fyzické bezpečnosti a oprav letecké techniky, které získal jak výkonem zastávaných manažerských funkcí v rámci rezortu obrany ČR, tak i ze spolupráce s ostatními institucemi mimo rezort.

​​
Za obsah stránky odpovídá Luděk Mašek
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme