Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rektorka

DOCENDO DISCIMUS

 

Rektorka

brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

 

 
 

Telefon: 973 444 950
​Fax:​973 442 160
E-mail:

zuzana.krocova@unob.czrektor@unob.cz

Pracoviště: Kounicova 65

 Curriculum vitae  

 

Brigádní generálka prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., vystudovala Přírodovědeckou fakultu dnešní Masarykovy univerzity, obor fyzikální chemie. V roce 1993 nastoupila na Vojenskou lékařskou akademii, která se v roce 2004 transformovala na Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Od roku 2014 zastává pozici vedoucí Katedry molekulární patologie a biologie, kde se zaměřuje na vysoce infekční biologická agens a působí jako expert v ochraně proti biologickým látkám.

V roce 2001 absolvovala doktorské studium v oboru klinická imunologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého a v roce 2013 habilitační řízení v programu infekční biologie na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. 10. března 2021 byla jmenována prezidentem republiky Milošem Zemanem na návrh Vědecké rady Univerzity obrany profesorkou pro obor Infekční biologie. Jmenovací dekret převzala dne 20. dubna 2021 z rukou náměstka ministra obrany Jana Havránka. 

V roce 2006 vstoupila do profesionální armády a v roce 2015 absolvovala Kurz generálního štábu. 16. června 2020 byla zvolena na zasedání Akademického senátu Univerzity obrany kandidátkou na rektora. 29. července 2020 byla jmenována prezidentem republiky Milošem Zemanem do funkce rektorky-velitelky Univerzity obrany na funkční období od 1. srpna 2020 do 31. července 2024. 8. května 2021 byla jmenována prezidentem republiky Milošem Zemanem do hodnosti brigádní generálky.

Za obsah stránky odpovídá Miloš Dyčka
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme