Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Rektor

DOCENDO DISCIMUS

 

Rektor

brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.

 

 
 

Telefon: 973 444 950, 973 442 881
​Fax:​973 442 160
E-mail:

bohuslav.prikryl@unob.czrektor@unob.cz

Pracoviště: Kounicova 65

 Curriculum vitae 

 

Bohuslav Přikryl se narodil 12. července 1961 v Kroměříži. Vysokoškolské studium absolvoval v roce 1984 na Fakultě druhů vojsk Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. V letech 1984 – 1987 vykonával funkci velitele jednotek.

V roce 1987 byl ustanoven asistentem katedry raketového vojska a dělostřelectva VVŠ PV ve Vyškově. Za dobu své pedagogické činnosti na katedře raketového vojska a dělostřelectva, respektive katedře dělostřelectva, postupně vykonával funkce asistenta, odborného asistenta, náčelníka skupiny, zástupce vedoucího a vedoucího katedry řízení palebné podpory. V období let 1997 a 1998 byl vyslán ke studiu kurzu velitelů dělostřeleckých oddílů ve Spolkové republice Německo, který byl spojen se stáží u útvarů dělostřelectva Bundeswehru. 

Doktorandské postgraduální studium ukončil obhajobou disertační práce a složením rigorózní zkoušky v roce 1994. V roce 1998 obhájil habilitační práci a dnem 1. února 1999 byl jmenován docentem. V letech 2001 – 2003 působil ve funkci proděkana pro vědeckou činnost Fakulty řízení vojenských systémů a od 1. března 2003 do 31. srpna 2004 vykonával funkci prorektora pro vědeckou činnost VVŠ PV ve Vyškově. Dnem 1. září 2004 byl plukovník Bohuslav Přikryl jmenován profesorem a na základě řádné volby ustanoven do funkce děkana Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Od 15. září 2005 do 31. července 2012 zastával funkci prorektora pro rozvoj Univerzity obrany. Od 1. srpna 2012 vykonává funkci rektora – velitele Univerzity obrany. Na základě volby Akademického senátu UO byl brigádní generál Bohuslav Přikryl dne 12. května 2016 jmenován prezidentem republiky do funkce rektora Univerzity obrany na druhé funkční období od 1. srpna 2016. Z titulu této nejvyšší akademické funkce je členem České konference rektorů, která sdružuje rektory veřejných, státních a soukromých vysokých škol ČR. Současně je vedoucím katedry palebné podpory Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany.

Generál Bohuslav Přikryl je uznávaným odborníkem na automatizované systémy řízení palby dělostřelectva a modelování a simulace v této oblasti. Má bohaté zkušenosti jak z manažerské práce v rámci vojenského vysokého školství a složek resortu Ministerstva obrany ČR, tak i ze spolupráce s partnerskými institucemi doma a v zahraničí.

Za obsah stránky odpovídá Miloš Dyčka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme