Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů

DOCENDO DISCIMUS

 

Prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů

plk. doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D. 
Telefon:973 442 329, 973 444 954
E-mail:petr.hruza@unob.cz​
Pracoviště:Kounicova 65
 

 

Curriculum vitae  

Narodil se 14. září 1969 ve Znojmě. Maturoval v roce 1988 Vojenské střední odborné škole v Novom Meste nad Váhom ve studijním oboru Výpočetní technika a v roce 1995 absolvoval Vojenskou akademii Antonína Zápotockého ve studijním modulu Automatizace velení - elektronické počítače. V roce 2005 získal na Univerzitě obrany akademický titul doktor v oboru Řízení a použití druhů vojsk. Ve studijním oboru Vojenský management v roce 2018 habilitoval a získal vědecko-pedagogický titul docent.

Akademickou praxi zahájil v roce 1995 jako odborný asistent Skupiny informačních systémů Katedry řízení komunikačních systémů Fakulty velitelské a štábní Vojenské akademie v Brně. V současné době působí na pozici vedoucího skupiny velení a řízení Katedry vševojskové taktiky Fakulty vojenského leadershipu. Od 1. září 2019 zastává funkci proděkana pro studijní a pedagogickou činnost Fakulty vojenského leadershipu. Na Univerzitě obrany v Brně vede a garantuje výuku v bakalářských a magisterských studijních programech a podílí se na výuce v doktorském studijním programu. Působí jako vedoucí závěrečných prací a zároveň jako vedoucí pomocných pedagogických i vědeckých sil.

Ve své pedagogické a výzkumné činnosti se zaměřuje na problematiku kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany, kritické informační infrastruktury, vojenských informačních a komunikačních systémů. Je řešitelem nebo spoluřešitelem národních či interních projektů v oblasti bezpečnosti, podílel nebo podílí se na projektech pro Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Národní bezpečnostní úřad a Ministerstvo dopravy. Své výsledky publikuje na mezinárodních konferencích a v odborných časopisech. Je členem vědecké rady Fakulty vojenského leadershipu, místopředsedou rad studijních programů Ekonomika a management, Řízení a použití ozbrojených sil, Bezpečnost a obrana. Je členem komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, dále je dlouholetým členem komisí pro státní závěrečné zkoušky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně – Fakultě aplikované informatiky. Od roku 2013 je členem České pobočky AFCEA (na pozicích ředitel a programový sekretář). Za svoji práci v České pobočce AFCEA získal několik medailí a ocenění.

Je ženatý a má dvě děti.
Za obsah stránky odpovídá Hana Vlachová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme