Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Prorektor pro vnější vztahy a internacionalizaci

DOCENDO DISCIMUS

 

Prorektor pro vnější vztahy a internacionalizaci

plk. gšt. doc. Mgr. Ing. Libor Kutěj, Ph.D.

 

 

Telefon:  973 442 131, 973 444 963
E-mail:  libor.kutej@unob.cz
Pracoviště:  Kounicova 65
 

 

 

Curriculum vitae  

 

 

Narodil se 29. července 1967 ve Frýdku - Místku. Absolvoval studium hornictví a geologie na Fakultě hornicko-geologické Vysoké školy báňské v Ostravě (1990), obor mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha (2011) a doktorské studium oboru řízení obrany státu na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany v Brně (2005). V roce 2021 se habilitoval a byl jmenován docentem pro obor „Ochrana vojsk a obyvatelstva".

Mimo jiných odborných kurzů absolvoval kurz diplomacie na Royal Jordanian National Defence College v Ammánu v Jordánsku a kurz politické reality a diplomacie na Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy při IDC Herzliya v Izraeli.

V roce 2007 absolvoval s vyznamenáním kurz generálního štábu na Univerzitě obrany v Brně.  

Od roku 1992 pracuje v bezpečnostních složkách státu, nejprve v rámci Ministerstva vnitra, a od roku 1996 Ministerstva obrany v Praze. V letech 1996 – 2007 působil ve zpravodajském výkonu Vojenského zpravodajství a postupně zastával funkce vedoucí expozitury, vedoucí skupiny, vedoucí oddělení a ředitel odboru v operativním úseku služby. V období 2007 – 2009 sloužil jako zástupce ředitele Vojenského zpravodajství. V letech 2009 - 2012 působil ve funkci přidělence obrany Velvyslanectví ČR v Izraeli. V období let 2012 - 2015 zastával funkci ředitele odboru zahraničních pracovišť (vojenské diplomacie). V letech 2015 – 2019 vykonával funkci přidělence obrany Velvyslanectví ČR v Jordánsku. 

Je nositelem šesti rezortních vyznamenání, deseti rezortních medailí a medaile udělené generálním štábem izraelských ozbrojených sil.

Od 1. února 2019 je vedoucím Katedry zpravodajského zabezpečení Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně. V přednáškové a publikační činnosti se zaměřuje na zpravodajskou problematiku a politicko-vojenské a bezpečnostní souvislosti v regionech Blízkého východu a východní a jihovýchodní Asie.

Je ženatý a má dvě děti.


Za obsah stránky odpovídá Vladimír Šidla

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme