Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Prorektor pro vědeckou a expertní činnost

DOCENDO DISCIMUS

 

Prorektor pro vědeckou a expertní činnost

​​

plk. doc. Ing. Jan Bořil, Ph.D.


 

Telefon: 973 444 955, 973 442 155
E-mail: jan.boril@unob.cz​
Pracoviště: Kounicova 65
 


Curriculum vitae

Narodil se 17. července 1986 v Olomouci. Absolvoval studium na Univerzitě obrany v Brně, Fakultě vojenských technologií, obor letecké elektrotechnické systémy (2010) a doktorské studium v oboru elektronické systémy a zařízení na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany v Brně (2013).

V letech 2013-2014 působil jako zástupce velitele roje údržby radiotechnického vybavení na 22. základně vrtulníkového letectva. Od roku 2014 až doposud působí na Katedře letectva jako odborný asistent skupiny letového provozu.

Svoji vědeckovýzkumnou činnost zaměřuje do oblasti simulačních technologií a lidského činitele ve spojitosti se zvýšením bezpečnosti v letectví. Absolvoval několik vědeckovýzkumných pobytů na zahraničních univerzitách - George Mason University, USA (2019), Cranfield University, UK (2017),  Polish Air Force Academy, Polsko (2016) a University of Hertfordshire, UK (2011). Má zkušenosti i s vyzvanými přednáškami na mezinárodní konferencích. Každoročně zastává členství ve výborech na mezinárodních a národních kongresech, symposiích a vědeckých konferencí a působí na nich rovněž jako vedoucí odborných sekcí. Provádí expertní činnost v pracovním týmu SCI-339 Research Specialist Team pod hlavičkou NATO Science and Technology Organization, Je autorem nebo spoluautorem více jako 50ti odborných publikací a zároveň pravidelným recenzentem v impaktovaných časopisech. V mezinárodních databázích má hodnotu H indexu Scopus – 7,  WoS – 4. Řešitel projektů TAČR, MO SR, MO ČR a MŠMT.  

Svoji pedagogickou činnost zaměřuje do oblasti letecké navigace a využití simulačních technologií v letectví. Působí jako vedoucí závěrečných prací a zároveň jako vedoucí pomocných pedagogických i vědeckých sil.  Je členem komisí pro státní závěrečné zkoušky - ČVUT v Praze - Ústav letecké dopravy, VŠB-TU v Ostravě - Ústav letecké dopravy a UO v Brně – Katedra letectva. Na výchově studentů se podílí také jako školitel specialista v programu DSP. Od roku 2015 je členem expertního pracovního týmu EU a NATO - Asociace evropských leteckých akademií (EUAFA) zabezpečující výuku a výcvik leteckých specializací.

Je ženatý a má 2 děti.


Za obsah stránky odpovídá Ondřej Klanica
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme