Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Prorektor pro vědeckou a expertní činnost

DOCENDO DISCIMUS

 

Prorektor pro vědeckou a expertní činnost

​​

plk. doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D.


 

Telefon: 973 444 953
 973 442 256​
E-mail: zdenek.pokorny@unob.cz​
Pracoviště: Kounicova 65
 

 


Curriculum vitae

Vzdělání: Fakulta vojenských technologií UO, obor Zbraně a munice – Ing., obor Materiálové a technologické inženýrství - Ph.D., Materiálové vědy a inženýrství - docent.

Odborné pracovní zkušenosti: 2009-2019 UO Brno (doktorské studium, asistent, docent), člen vědecké rady UTB FLaKř, vedoucí vědecký pracovník katedry.

Hlavní pracovní náplň: Výzkum a výuka v oblasti materiálových věd a inženýrství, zapojení v projektech TAČR, DZRO a MPO TRIO, řízení projektu DZRO, odpovídá za oblast vědy a výzkumu katedry.

Obor činnosti či odvětví: Materiálové vědy a inženýrství, povrchové technologie, pružnost a pevnost

Zkušenosti z projektů: řešitel projektu TAČR, MPO, MŠMT, MO, schválený hodnotitel projektů na národní úrovni.

Stáže a pedagogická praxe: odborná stáž na univerzitě v Newcastle, UK – Design unit, výzkum ozubených kol, předseda a člen komisí na UO, VŠTE, VUT FSI, FEKT VUT; vedoucí diplomových prací, školitel 5 doktorandů, úspěšně obhájili 3 doktorandi.

Vybrané publikace s IF: v mezinárodních databázích H index 4 WoS a 4 scopus bez autocitací


Od 1. června 2019 zastává funkci prorektora pro vědeckou a expertní činnost Univerzity obrany.

Za obsah stránky odpovídá Ondřej Klanica
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme