Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Prorektor pro rozvoj a internacionalizaci

DOCENDO DISCIMUS

 

Prorektor pro rozvoj a internacionalizaci

plk. Ing. Luděk JEDLIČKA, Ph.D.

 
  

 

Telefon:  973 442 131, 973 442 824
E-mail:  ludek.jedlicka@unob.cz
Pracoviště:  Kounicova 65
 

 

 

Curriculum vitae 

 

Narodil se 19. srpna 1974 ve Vyškově. Po složení maturitní zkoušky na Vojenském gymnáziu Jana Žižky z Trocnova v Moravské Třebové absolvoval s vyznamenáním studium na Vojenské akademii v Brně v oboru zbraně a munice. V letech 2005 – 2007 studoval na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany kombinovanou formu doktorského studijního programu Vojenská technika strojní, obor Vojenská technika, zbraně a munice. V roce 2007 toto studium úspěšně ukončil obhajobou disertační práce zaměřené na vnitřní balistiku palných zbraní a získal akademický titul „doktor". V letech 2007-2008 absolvoval na Ústavu operačně taktických studií Univerzity obrany vojenský kurz pro vyšší důstojníky – Řízení obrany státu - vojenská taktika a operační umění.

V roce 2000 se stal odborným asistentem na Katedře zbraní a munice. Od 1. 4. 2012 zastává na této katedře funkci vedoucího skupiny munice a balistiky. Kromě vedení skupiny munice a balistiky zodpovídá za studijní a pedagogickou činnost na katedře. V letech 2012 – 2016 působil na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany jako proděkan pro studijní a pedagogickou činnost.

Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje na výuku v oblasti balistiky a munice. Ve vědecké práci se zabývá zejména otázkami balistiky a teorie střelby. Výsledky své práce publikuje v domácích i zahraničních časopisech, kde současně působí i jako recenzent. Je spoluřešitelem vědeckých projektů a resortních úkolů v rámci své specializace. Ve své další odborné práci se zabývá otázkami pyrotechnické činnosti v AČR, vyšetřováním mimořádných událostí a havárií munice. V roce 2012 byl Ministrem spravedlnosti jmenován znalcem v oboru střelivo a výbušniny.

Od 1. října 2016 zastává funkci prorektora pro rozvoj a internacionalizaci Univerzity obrany.

Za obsah stránky odpovídá Ivan Coufal
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme