Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Kvestor

DOCENDO DISCIMUS

 

Kvestor

​​

Ing. Pavel Novotný
Telefon:  973 444 951, 973 442 261
E-mail:  pavel.novotny@unob.cz
Pracoviště:  Kounicova 65

 


Curriculum vitae

Pavel Novotný se narodil 24. května 1967 v Třebíči. Maturitní zkoušku vykonal na gymnáziu v Brně, na tř. Kpt. Jaroše, v roce 1985. Poté v letech 1985 až 1990 absolvoval Vojenskou akademii v Brně v oboru vojensko-inženýrském, výzbrojně technickém – zbraně a munice.

Po ukončení studia nastoupil do posádek Domažlice (1990), Brno (1991), Rebešovice (1994) a Brno (1995), kde vykonával funkce nejprve v rámci služby raketového a dělostřeleckého vyzbrojování a od roku 1993 v rámci logistiky u velitelství brigády pozemních sil a následně výcvikového praporu vzdušných sil.

V roce 2000 nastoupil na Generální štáb AČR, nejprve na Sekci perspektivního plánování MO (později na Sekci plánování sil MO), kde začal vykonávat činnosti spojené s nastavením procesů střednědobého plánování nejen v rámci AČR, ale v rámci celého rezortu a to především v oblasti programového financování. V roce 2010 byl přemístěn na Sekci ekonomickou MO, kde odpovídal za zpracování střednědobých plánů, včetně zabezpečení metodického řízení procesů a rozvoje APV MCDP.

Od roku 2015 začal pracovat na odboru plánování Sekce obranné politiky a strategie MO. Dnem 1. června téhož roku ukončil svoje působení v rezortu MO jako voják z povolání v hodnosti podplukovníka a od 1. července se stal státním zaměstnancem ve funkci vedoucího oddělení střednědobého plánování, zástupce ředitele odboru plánování. Od tohoto období se aktivně podílel na řízení, koordinaci, zpracování a aktualizaci rozhodujících rezortních plánovacích a řídících dokumentů. Metodicky a organizačně řídil zpracování střednědobých plánů rezortu včetně zabezpečení jejich maximální provázanosti s dalšími navazujícími procesy – rozpočtování a pořizování zakázek.

V letech 2003 až 2019 se podílel na organizaci účasti rezortu MO na Mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET v Brně a to ve funkci zástupce ředitele expozice, kde řídil a odpovídal za oblast zabezpečení ochrany osob a majetku rezortu, včetně koordinace spolupráce s dalšími bezpečnostními složkami.

Od 1. července 2019 vykonává funkci kvestora Univerzity obrany v Brně.


Za obsah stránky odpovídá Lenka Dvořáková
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme