Armádní mistrovství v letních sportech skončilo

Ve čtvrtek 16. září 2010 skončilo na Univerzitě obrany v Brně Mistrovství Armády České republiky v letních sportovních hrách. Zúčastnilo se ho 450 závodníků − vojáků z povolání i civilních zaměstnanců z resortu obrany. Soutěžilo se v jedenácti disciplínách a o hladký průběh mistrovství se staralo přes čtyřicet organizátorů z Univerzity obrany. Vítězové jednotlivých disciplín získali titul přeborníka AČR pro rok 2010.

Pořadatelem armádních her byla sekce rozvoje druhů sil – operační sekce Ministerstva obrany, hlavním organizátorem Univerzita obrany. Gestorem mistrovství bylo Centrum tělesné výchovy a sportu univerzity, jehož ředitel podplukovník Mgr. Petr Hanák byl s průběhem čtyřdenního klání spokojen: „Letní sportovní hry se povedly. Díky všem součástem Univerzity obrany zainteresovaným na jejich organizaci a zabezpečení, proběhlo vše hladce a ke spokojenosti všech účastníků. Ta byla umocněna ještě vlídným počasím a velkým sportovním duchem, který na všech sportovištích vládl. Samozřejmě některým soutěžím by slušela ještě větší účast závodníků, ale tuto skutečnost my neovlivníme. I přesto, že se všichni snažili podat maximální výkony, nedošlo k žádnému vážnějšímu zranění.“

Poslední den armádního mistrovství v letních sportech se dopoledne ještě soutěžilo v nohejbalu, malé kopané jednotlivců, tenisu, smíšeném plážovém volejbalu žen a mužů a přespolním štafetovém běhu. Závěrečným vyhlášením výsledků v odpoledních hodinách bylo Mistrovství AČR v letních sportovních hrách ukončeno.

Při této příležitosti zástupce rektora Univerzity obrany plukovník gšt. Ing. Josef Trojan poděkoval všem zúčastněným za dobré sportovní výkony a popřál jim hodně úspěchů v kariéře a pevné zdraví. Mimo jiné také řekl: „Myslím, že Univerzita obrany vytvořila optimální podmínky pro zvládnutí všech disciplín po stránce organizační i rozhodčí. Rád bych podtrhl zájem, aktivitu a soutěživého ducha závodníků a velké nasazení organizačního týmu Centra tělesné výchovy a sportu, kterým patří poděkování.“

Autor: Mgr. Zdeňka Dubová