Armádní mistrovství v letních sportech odstartovalo v Brně

V pondělí 13. září 2010 bylo slavnostním nástupem zahájeno pětidenní Mistrovství Armády České republiky - letní sportovní hry v brněnských kasárnách Univerzity obrany na Šumavské ulici.

Kromě přihlášených sportovců se ho zúčastnili ředitel sekce personální - personální ředitel MO Ing. Vladimír Karaffa, CSc., ředitel odboru vzdušných sil sekce rozvoje druhů sil - operační sekce MO plukovník gšt. Ing. Josef Slavík a další představitelé resortu obrany. Pozvání přijali rovněž představitelé státní správy a místní samosprávy a zástupci brněnských vysokých škol a univerzit. Nechyběl ani management školy v čele se zástupcem rektora Univerzity obrany plukovníkem gšt. Ing. Josefem Trojanem.

Plukovník gšt. Josef Slavík, který zastupoval ředitele sekce rozvoje druhů sil brigádního generála Bohuslava Dvořáka, ve svém projevu zdůraznil: „Sportovní hry jsou zúročením tréninkové píle, snahy dosáhnout co nejlepšího výsledku, ale také možností navázat nové přátelské vztahy.“

Po složení slibu závodníků a slibu rozhodčích byla předána ocenění jedenácti vojákům, kteří vynikajícím způsobem reprezentovali Armádu České republiky na 57. ročníku Mistrovství světa ve vojenském pentatlonu v nizozemském Schaarsbergenu. Slavnostním aktem bylo Mistrovství AČR – letní sportovní hry odstartováno. První disciplíny čekají na sportovce následující den 14. září 2010.

Pořadatelem armádních her je sekce rozvoje druhů sil – operační sekce Ministerstva obrany. Hlavním organizátorem je Univerzita obrany, gestorem Centrum tělesné výchovy a sportu univerzity. Klání se účastní přes 400 sportovců ze všech složek Armády České republiky. Letní sportovní hry, které potrvají do pátku 17. září 2010, budou prověrkou jejich fyzické zdatnosti.

Mistrovství, respektive přebory české armády probíhají v jedenácti sportovních disciplínách a vítězové jednotlivých disciplín získají titul přeborníka AČR pro rok 2010. Účastníci mistrovství si budou měřit své síly například v malé kopané, plážovém volejbalu, plavání, tenisu, přespolním běhu, vojenském lezení nebo vojenském víceboji. Přitom vojenský víceboj bude mít disciplíny jako střelba z pistole, plavání v polním stejnokroji na 100 metrů se zdoláváním překážek, běh na 4 kilometry, hod granátem do dálky a překážková dráha NATO.

Autor: Mgr. Zdeňka Dubová