Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany v Brně

Specifický výzkum

DOCENDO DISCIMUS

 

Každoročně je na fakultě vyhlašována studentská grantová soutěž, jejímž cílem je podpořit vědeckovýzkumný potenciál studentů naší fakulty. Při tvorbě návrhu projektu, řešení projektu a obhajobě výstupů projektu získávají cenné zkušenosti pro další uplatnění při podávání návrhů a řešení projektů ve veřejných soutěžích.

V roce 2019 řeší Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany 17 projektů specifického výzkumu. Řešiteli projektů specifického výzkumu jsou studenti DSP kombinované i prezenční formy studia a akademičtí pracovníci. V letošním roce bylo na projekty specifického výzkumu přiděleno celkem 4.000.366 Kč.      


Přehled aktuálně řešených projektů specifického výzkumu uvádí tabulka. 

název projektuřešitelpracovištědoba řešení
Izoloace a aplikační využití enzymů z unikátních kmenů mikroorganismůMgr. Tomáš VálekKMPB2017-2019
Vývoj dekontaminačních prostředků bojových chemických látek na bázi tenzidůnpor. Ing. Marek MatulaKTVF2017-2019
Primární řasinka jako indikátor buněčného stresu u proliferujících buněkMgr. Alžběta Filipová, Ph.D.KRAD2017-2019
Vývoj a validace metodiky pro in vitro predikci prostupu nových potenciálních léčiv přes hematoencefalickou bariéru pomocí MDCK buněčných liniíMgr. Tereza KobrlováKTVF2017-2019
Testování systému pro expresi proteinů v mikrobu Francisella tularensisMgr. Valeria ŠeškoKMPB2018-2019
Analýza změn ubikvitinylačního systému hostitelské buňky v průběhu infekce patogenem Francisella tularensisMgr. Věra VozandychováKMPB2018-2020
Výzkum a vývoj nových látek s protizánětlivým účinkemIng. Jan KonečnýKTVF2018-2020
Studium sekrece vnějších membránových vezikul u patogena Francisella tullarensis a jejich role v interakci s hostitelempor. PharmDr. Jan BavlovičKMPB2018-2020
Fosfan a jeho působení na organismus laboratorního zvířeteMVDr. Věra RadochováOdVIV2018-2020
Sledování toxikologických parametrů a markerů expozice potenciálním chemickým bojovým látkámIng. David HermanKTVF2018-2019
Příprava a hodnocení nových látek typu kvarterních amoniových solí k eradikaci mikrobiálních biofilmůMgr. Aneta MarkováKE2018-2020
Faktory ovlivňující iniciaci a kontinuitu kojení na jihovýchodě USAMgr. Ivana HolmquistKE2018-2020
Vývoj nových profylaktik proti nervově paralytickým látkám na bázi reverzibilních inhibitorů cholinesterázIng. Barbora SvobodováKTVF2019-2021
Prevence pooperačních srůstů po výkonech v dutině břišní - experimentální studieMUDr. Miroslav Sirový, MBAKVCH2019-2021
Zhodnocení rizika nákazy klíšťovou encefalitidou, lymeskou boreliózou a ehrlichiózou při výcviku vojáků Armády ČR ve vybraných výcvikových prostorechnpor. MUDr. Petra PolcarováKE2019-2020
Stanovení bioindikátorů poškození DNA po ozáření pomocí elektrochemické analýzyMgr. Marcela JeličováKRAD2019
MBEC assay: Modifikace metodiky pro vybrané bakteriální kmeny a jejich případnou kombinaciMgr. Michaela HympánováKE2019-2021


Za obsah stránky odpovídá Miroslav Pohanka
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme